Europese Projecten

18.07.2012

TRANSFER heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan bij de deelname en uitwerking van een aantal belangrijke Europese projecten. Deze projecten waarin TRANSFER participeert vallen binnen het LIFE+ subisidieprogramma van de Europese Commissie en hebben doorgaans een duur van 3 to 5 jaar. Hiermee zijn budgetten gemoeid van €2 tot 4 miljoen welke over de totale tijdsduur van een project verdeeld worden.

De projecten worden transnationaal opgezet: in het algemeen participeren er 5 tot 10 actieve partners uit verschillende landen in een project. 

TRANSFER ontwikkelt en schrijft deze voorstellen zelf en verleent deze service tevens voor derden.

De rol van TRANSFER binnen deze projecten wordt gekenmerkt door de verantwoordelijkheid om de samenwerking binnen de projectgroep zo goed mogelijk te laten verlopen en structureren. Hiermee wordt met name de voorafgestelde planning goed in de gaten gehouden. Daarnaast is TRANSFER verantwoordelijk voor de gedetailleerde uitwerking van de voorstellen, is zij het directe aanspreekpunt voor projectleden en de supervisors uit Brussel en worden alle communicatie- en promotionele activiteiten van het project verzorgd.

Meer informatie over de meest recente projecten kunt u vinden via de volgende links: 

Bent u geïnteresseerd om te participeren in een van deze projecten, bent u op zoek naar geschikte partners of wilt u zelf een project initiëren, neem dan contact met ons op.