Voucher Subsidie International Business (SIB)

21.08.2018

“Ik heb naar volle tevredenheid het SIB-traject van RVO doorlopen met Gerald Baal van Transfer LBC als SIB-coach. Het was fijn om met hem te sparren, ik kreeg goede en inhoudelijke antwoorden op al mijn vragen en afrondend hebben we samen een heel goed exportplan opgesteld. Hierbij speelde hij mij hele goede contacten door en gaf hij mij zicht op potentiële contacten, ter uitbreiding van mijn netwerk in het buitenland. Ik weet nu ook hoe je ondernemers-cultuurverschillen in je voordeel kunt gebruiken en ben tevens voorbereid op diplomatiek gedrag. Eigenlijk liggen er veel meer kansen dan wat ik van tevoren had gedacht. Kortom: Transfer LBC krijgt van mij een dikke 8!”
Citaat Remon de Groot, eigenaar Business Blogger (SIB-traject)

"Het SIB-coachingstraject is een laagdrempelige regeling die mijn coach Gerald Baal van Transfer IBC boven verwachting invulling heeft gegeven. Gerald Baal is een warme persoonlijkheid, zeer ervaren ondernemer en gepokt en gemazeld in de wereld van internationaal ondernemen en diplomatie. De coachingssessies hebben geleid tot een actieplan om vervolgstappen te kunnen nemen om mijn internationale ambities verder vorm te geven. Daarnaast heb ik waardevolle adviezen gekregen op algemene ondernemersdilemma's. Zowel het SIB-coachingstraject als Gerald Baal in de rol van coach raad ik aan wanneer je internationaal zaken wilt doen!"
Citaat Bob Raymond Kars, Barefoot Sherpa (SIB-traject)

“Door de kennis, ervaring en het meedenken van Gerald Baal ben ik zeker voorbereid op internationaal ondernemen. Ik ben hartstikke tevreden dat er zo’n mogelijkheid is en vond het export coaching traject echt fantastisch! Mijn internationaliseringsplannen zijn meteen omgezet in concrete acties”
Citaat Katja Visser, Challenge4Kids (SIB-traject)

Bent u een mkb-ondernemer en wilt u meer omzet halen uit export? Dan is het door de overheid gefinancierde SIB export coaching iets voor u. Gerald Baal van Transfer LBC is sinds 2014 geaccrediteerd als SIB-coach door RVO om bedrijven te trainen in de juiste exportaanpak.

Met het zogenaamde export coachingstraject worden ondernemers geholpen om hun export op een gestructureerde wijze aan te pakken met als resultaat het maximaliseren van uw export. Middels 3-4 uitvoerige sessies wordt u begeleid door  onze door de overheid geaccrediteerde exportcoaches.

Wat kost het?
Voor dit traject gebruikt u een voucher van de overheid en deze is dus geheel kosteloos, mits u aan een aantal voorwaarden voldoet. Het kost u dus alleen tijd! Deze voucher is 6 maanden geldig. De voucher kan worden aangevraagd door het invullen van twee eenvoudige formulieren. Dit kost u circa 10min. Vervolgens kan Transfer Consultancy deze aanvraag voor u indienen bij het ministerie van EZ.

Wanneer u de voucher overdraagt aan de SIB-adviseur, geldt dat als bewijs van de geleverde dienst. Met de voucher 'betaalt' u dus de diensten van de adviseur. Het is geen financiële bijdrage voor de uitvoering van eventuele acties na het coachingstraject.

De adviseur verzilvert de voucher bij RVO.nl. Per mkb-onderneming kan één voucher individuele coaching aangevraagd worden.

Wat levert het u op?
Na afloop van het export coachingstraject bent u tot een stappenplan gekomen waarmee gestructureerd de export opgezet c.q. vergroot kan worden. U zult tools in handen hebben gekregen die op elke exportmarkt van toepassing zijn.

Aspecten die aan bod komen:
• maken van landenkeuzes
• product markt combinatie bepalen
• gedegen marktentree bewerkstelligen
• selecteren en aansturen handelspartners
• logistiek
• internationaal onderhandelen
• juridische en fiscale aspecten
• opzetten exportplan.


Voorwaarden voor deelname:
✓ U bent mkb-ondernemer
✓ In het afgelopen jaar bedroeg de export niet meer dan 25 procent van de totale omzet van uw onderneming; of uw onderneming staat niet langer dan drie jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
✓ Uw onderneming heeft nog niet eerder deelgenomen aan het traject SIB Export Coaching

De exportcoach
Gerald Baal is algemeen directeur van Transfer Consultancy. Het bedrijf heeft inmiddels ruim 4.000 bedrijven ondersteund bij hun internationalisering, waarvan circa 80% behoort tot het MKB. De expertise van Gerald Baal dekt alle mogelijk sectoren en is opgedaan als adviseur en interim exportmanager voor met name Nederlandse ondernemingen.

Hij was de eerste door de overheid geaccrediteerde export coach. Gerald Baal wordt geregeld geïnterviewd over internationaal zakendoen, onder andere door BNR, Radio1, RTLZ, WNL en FD.

Overige informatie

SIB ook voor Caribische deel Koninkrijk
In 2018 staat SIB ook open voor het Caribische deel van het Koninkrijk. Hierdoor is het mogelijk om vanuit Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) of Aruba, Curaçao en Sint Maarten een aanvraag in te dienen.

Komt u daar vandaan en wilt u als uitvoerende organisatie en coach worden aangemerkt? Dan moet u voldoen aan een aantal criteria. Voldoet u aan deze criteria? Neem dan contact met ons op.


Stappenplan

Samen onderzoekt u de mogelijkheden en risico’s in het buitenland. U werkt toe naar een concreet actieplan voor een internationaliseringsstrategie. Het coachtraject duurt gemiddeld 4 maanden. In 3 tot 5 sessies met de adviseur/coach doorloopt u de volgende stappen:

1. Motivatie, ambitie en onderscheidend vermogen
Samen identificeert u eerst kansrijke exportmarkten, op basis van uw ambitie en het onderscheidend vermogen van uw product/dienst en onderneming.

2. Marktinformatie
Vervolgens onderzoekt u nader hoe aantrekkelijk deze markten zijn.

3. Interne analyse
Tenslotte inventariseert u wat nodig is om succesvol te worden op deze markten. Zo krijgt u een actiepuntenlijst internationaal ondernemen. Dit is het eindpunt van het coachtraject.

Wilt u gebruik maken van dit export coach traject en kosteloos uw export opstarten of vergroten? Stuur ons dan een mail via headoffice@transfer.lc of bel 010 4780760.