Agentschap NL introduceert regeling Package4Growth (P4G) Colombia

03.09.2012 Auteur: Agentschap NL

Ondernemers die voornemens zijn de focus op Colombia te richten, kunnen vanaf juli 2012 een financiële bijdrage ontvangen via de regeling Kennisverwerving van het Ministerie van EL&I.

Package4Growth is een faciliteit die beoogt het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren om zich met onderscheidende kennis, producten en diensten op de snelgroeiende, zeer competitieve markten van China, India en de opkomende markten van Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika (onder de Transitiefaciliteit) sterk en snel te kunnen positioneren.

Maximaal 50 procent

Voor Nederlandse MKBers houdt dit in dat er de mogelijkheid is van een financiële ondersteuning indien zij voornemens zijn de focus bijvoorbeeld op Colombia te richten en daarom een externe adviseur willen inhuren voor kennisverwerving.

TRANSFER Consultancy kan u als extern adviseur van dienst zijn en ondersteuning bieden bij het verwerven van de noodzakelijke kennis voor het betreden van de markten van Colombia. Onze jarenlange expertise in exportondersteuning door middel van bijvoorbeeld diensten als marktonderzoek, partnerselectie, juridische & accountancy ondersteuning en exportondersteuning sluit naadloos aan bij de P4G-regeling van het Ministerie EL&I. Indien de vergoeding wordt toegewezen, worden de gemaakte kosten voor maximaal 50 procent vergoed. U kunt onze diensten dus voordelig inzetten voor wat betreft Colombia. Overigens bedraagt de maximale vergoeding 50.000 euro.

Voor meer informatie neemt u contact op met Jan Willem van Bokhoven.