Midden-Amerika: opkomende economieën met grote exportkansen

14.09.2012 Auteur: TRANSFER Consultancy, op basis van Ambassade Costa Rica

Op het moment is de Nederlandse handelsrelatie met bijvoorbeeld Costa Rica erg eenzijdig, maar dat betekent niet dat er geen kansen liggen in Midden Amerika. In 2010 was de totale waarde van goederen die verhandeld werd met Costa Rica 2,4 miljard euro en daarmee bestond de totale handel met Costa Rica voor 96 procent uit import (bron CBS: Eenzijdige handelsrelaties van Nederland woensdag 7 september 2011) wat betekent dat er op het gebied van export kansen liggen met name nu het EU Associatie Akkoord in werking gaat treden. Op het moment neemt Costa Rica een derde plaats in achter Brazilië en Mexico als belangrijkste toeleverancier uit Latijns Amerika.

In tijden van economische onrust, voornamelijk in Europa en Noord Amerika, lijken de meeste landen in Midden Amerika hier weinig last van te hebben. Met name Panama (8%) en Costa Rica (5%) laten een positieve economisch groei zien. Tussen 2012 en 2017 wordt er een opmerkelijke groei van de particuliere consumptie verwacht, de consumptie per hoofd zal naar verwachting groeien met 30% in Guatemala, 30% in El Salvador, 45% in Costa Rica en 30% in Honduras. Met name de vraag naar hoogwaardige consumptiegoederen zal stijgen. De positieve economisch groei in Costa Rica wordt ook mede verklaard door de interesse onder de buitenlandse investeerders die zich aangetrokken voelen door de politieke stabiliteit van het land en het relatief hoge opleidingsniveau, alsook de fiscale prikkels in de vrijhandelszones. Daarnaast heeft Costa Rica een van de hoogste directe buitenlandse investeringen per hoofd van de bevolking binnen Latijns-Amerika.

Uit de beschikbare marktinformatie kan geconcludeerd worden dat de handelsrelatie tussen Nederland en Midden Amerika goed is en dat er nog talloze mogelijkheden zijn. Het ondertekenen van bi- en multilaterale akkoorden (CAFTA, EU Associatie Akkoord, China, Mexico, Canada, Korea) ondersteunt deze ontwikkeling en biedt vele kansen aan het Nederlandse bedrijfsleven om zich bijvoorbeeld te focussen op de mogelijkheden en uitbreiding naar Costa Rica.