Franse wind in Nederlandse zeilen - expertise offshore windenergie zeer welkom in Frankrijk

15.10.2012 Auteur: TRANSFER Consultancy

De Nederlandse expertise op het gebied van offshore windenergie staat wereldwijd hoog aangeschreven. Deze kennis en ervaring is in de afgelopen jaren in meerdere landen succesvol vertaald in de realisatie van offshore windprojecten met behulp van het aanbod van Nederlandse toeleveranciers. Frankrijk bleef tot voor kort in deze ontwikkeling achter bij de rest van Europa. Met de lancering van de eerste tender van bijna 2 GW is ook Frankrijk de weg ingeslagen richting het verduurzamen van haar energiebronnen. De komende periode zullen er bovendien nog meerdere tenders volgen. Dit vormt de ideale kans voor de Nederlandse industrie om de Franse markt te verkennen en tijdig in te spelen op interessante marktmogelijkheden.

In dit kader organiseerde Transfer in samenwerking met FME / Cleantech Holland in opdracht van Agentschap NL begin oktober 2012 een handelsmissie voor de offshore windsector naar Frankrijk.

Een groep van 16 hoog aangeschreven Nederlandse bedrijven uit de offshore sector reisde af naar Frankrijk voor een kennismaking met de winnende consortia partners en hun toeleveranciers, die samen in totaal voor 1928 MW toegekend hebben gekregen binnen het project.

De aftrap van de week vond plaats op maandagavond in een sfeervolle Parijse bistro waar onder het genot van een goed glas wijn het intensieve programma uiteen werd gezet door Gerald Baal, algemeen directeur van

Transfer consultancy. De volgende ochtend werd de delegatie verwacht op de residentie van de Nederlandse Ambassadeur te Parijs, dhr Ed Kronenburg, die de groep op zeer professionele en aimabele wijze heeft ontvangen.

De eerste missiedag stond geheel in het teken van een kennismaking met de twee grote offshore wind consortia geleid door EDF/Alstom aan de ene zijde en Iberdrola/Areva aan de andere zijde. Nadat dhr Nicolas Serrie (Business Development Director van Alstom) en mw Frederique Richard (Purchase Director van EDF) de ontwikkelingen in de Franse offshore windsector uiteen hadden gezet, werden de deelnemers enthousiast ontvangen door de verschillende aanwezige managers van EDF en Alstom voor individuele meetings. Na een informele lunch en wederom een goed glas wijn met de Franse contacten, werd het tweede consortium, geleid door Iberdrola, verwelkomd op de residentie. De managers van Areva, Iberdrola en Technip belichtten de verschillende facetten van het aan hun toegekende offshore wind project in Saint Brieuc, Bretagne. Daarna volgde een informele cocktail waarbij de Nederlandse bedrijven de mogelijkheid kregen om door te praten over kansen voor samenwerking.

De laatste twee missiedagen stonden in het teken van een bezoek aan de twee belangrijkste kuststeden alwaar de eerste offshore windprojecten gerealiseerd zullen worden, t.w. Le Havre en Saint-Nazaire. Na een veldbezoek aan de strategisch gelegen haven van Le Havre, waar onder andere een fabriek van Areva gevestigd zal worden, vonden er ‘s middags matchmaking sessies plaats met een groot aantal potentiële lokale partners. Onder andere Saipem, La Compagnie du Vent, Sarens en Eiffage waren enthousiast over het aanbod van Nederlandse bedrijven. Aansluitend werd tijdens de cocktail nog even rustig nagepraat over de kansen en mogelijkheden.

Na deze succesvolle dag werd de reis voortgezet naar Saint-Nazaire waar de laatste missiedag volop werd benut om deze dynamische regio en de lokale ontwikkelingen te ontdekken. BIj het ochtendgloren hadden de deelnemers de kans om het indrukwekkende prototype windmolen ‘de Haliade’ van Alstom te beklimmen, gevolgd door een guided tour door de haven van Saint-Nazaire. De delegatie werd bovendien dezelfde ochtend ook ontvangen door de directie van STX France. Ook in Saint-Nazaire bleken veel Franse bedrijven geïnteresseerd in een nadere kennismaking met de Nederlandse delegatie. Tijdens een gezamenlijk lunch buffet en later tijdens de individuele afspraken werden de kansen voor samenwerking met de Nederlandse bedrijven uitgebreid besproken. Onder andere belangrijke partijen als STX, DCNS, Eiffel en Bureau Veritas waren zeer positief over deze gesprekken.

Na een intensieve week kan worden teruggekeken op een zeer geslaagde handelsmissie. De ontwikkelingen in de Franse markt zijn helder, contacten met de invloedrijke consortia zijn gelegd en de kennismaking met lokale bedrijven hebben inmiddels plaatsgevonden. In het licht van de nieuwe tenders die vanaf het einde van 2012 gepubliceerd zullen worden, dient er nog veel voorbereid te worden alvorens projecten gerealiseerd kunnen worden. Daarom stelt de delegatie dat zeer waarschijnlijk volgend jaar meerdere bezoeken aan Frankrijk zullen volgen om de opgedane contacten te versterken voor de realisatie van de bestaande en nieuwe projecten.

Dhr Ed van Hal, Sales Manager Industry van
Bakker Sliedrecht:
"We hebben een geweldige handelsreis gehad! De Franse offshore wind sector was voor Bakker Sliedrecht een geheel nieuwe markt. Dankzij de handelsmissie hebben we diverse contacten opgedaan met belangrijke spelers waaronder EDF, Areva, Alstom, STX, La Compagnie du Vent en EMCC. Minstens zo waardevol waren de contacten met de Nederlandse deelnemers. Door een aantal dagen intensief met vertegenwoordigers van de 16 deelnemende bedrijven op te trekken zijn raakvlakken gevonden, op basis waarvan al diverse vervolgafspraken zijn gemaakt. Daarnaast hebben we kunnen kennismaken met de mogelijkheden die het Ministerie van Economische zaken en het consulaat kunnen bieden bij het initiëren van contacten met buitenlandse partijen. Deze geslaagde reis heeft voor Bakker Sliedrecht nieuwe kansen blootgelegd in de veelbelovende offshore windmarkt, zowel in Frankrijk als daarbuiten. Van voorbereiding tot afronding was de begeleiding van Transfer Consultancy en Cleantech Holland tot in de puntjes goed geregeld."

Dhr Ted Klaver, Sales Manager van
Van Dam:
̎"Dit bezoek heeft ons in staat gesteld om contacten te leggen met de verschillende grote spelers in de Franse offshore wind markt, zoals: EDF, Alstom, Areva, STX en Eiffel. De reis had een zeer goede opbouw, na uitgebreide presentaties en ontmoetingen met de twee consortia in Parijs, hebben we interessante gesprekken gevoerd met lokale partijen in Le Havre en Saint-Nazaire. Dankzij de goede organisatie en begeleiding van Transfer en FME was het bezoek aan Frankrijk een succes voor Van Dam, de eerste vervolggesprekken met de nieuwe Franse contacten staan al gepland!"

Dhr Tim van Erkel, Area Sales Manager van
IHC Hydrohammer:
"Tijdens de reis naar Frankrijk is het duidelijk geworden dat er voor IHC Hydrohammer grote kansen liggen in de Franse offshore wind markt. Het gebrek aan ervaring en know-how aan Franse zijde levert aantrekkelijke mogelijkheden op om onze expertise toe te passen. De gesprekken met onder andere EDF, La Compagnie du Vent, STX en Eiffage hebben de basis gelegd voor een toekomstige samenwerking. Kortom, Transfer en de FME hebben een zeer nuttige reis voor IHC Hydrohammer neergezet!"


Mw. Hadewych Reintsema, Sales Manager van Damen Shipyards:
"De offshore wind industrie is een nieuwe markt in Frankrijk die op dit moment vol in ontwikkeling is. De handelsmissie offshore wind was voor Damen een goede gelegenheid om een totaal beeld te krijgen van de ontwikkelingen in de Franse offshore wind markt en haar belangrijkste spelers te ontmoeten. De gesprekken met EDF, Iberdrola, Merceron en Saipem zullen hopelijk hun vruchten afwerpen in de toekomst. Daarnaast hebben wij met onze Franse reparatiewerven in Brest en Duinkerken een goede positie in de Franse markt. Deze geslaagde handelsreis was niet mogelijk geweest zonder de goede organisatie van de FME en Transfer."
 


Voor een impressie van de handelsmissie in beeld en geluid: bekijk

Wilt u ook inspelen op deze of andere interessante ontwikkelingen? Laat het ons weten en neem contact op.