Opmars Latino bananen in Europa

18.11.2012 Auteur: Transfer consultancy based on economist.com

Een 20-jaar durend geschil over de invoer van bananen is tot een einde gekomen. Op donderdag 8 november hebben de Europese Unie en 11 Latijns-Amerikaanse landen een akkoord ondertekend dat een einde maakt aan juridische geschillen en zich gaat inzetten voor het verminderen van de maximumtarieven op bananen. Het geschil (de langstlopende in de geschiedenis van de multilaterale handelsbesprekingen) dateert uit de vorming van de Europese interne markt, toen een gezamenlijk systeem van quota en tarieven werd opgezet voor het beperken van de invoer van bananen van buiten Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan.

In de afgelopen twee decennia hebben verschillende Latijns-Amerikaanse landen (en de VS) een klacht ingediend bij de Wereldhandelsorganisatie, over deze voorkeursbehandeling. En met goede reden, de nederige banaan is een van de meest populaire vruchten ter wereld, met een waarde van ongeveer $ 8 miljard in de wereldexport. De Europese Unie importeert ongeveer een derde van de verhandelde bananen. Ecuador, een van de landen in de overeenkomst en één van 's werelds grootste producenten is tevens de grootste leverancier van Europa.