Aankondiging: Handelsmissie Biologische Voedingsmiddelen Frankrijk (23 t/m 25 april 2013)

26.11.2012 


 

 

TRANSFER Consultancy organiseert in samenwerking met VBP/Bionext en met betrokkenheid van het Landbouwbureau van de Nederlandse Ambassade te Parijs een handelsmissie naar Frankrijk om Nederlandse (en Vlaamse) agrarische ondernemers, groothandels en verwerkers van biologische producten, retail, horeca en catering in contact te brengen met Franse afnemers en counterparts. Ook dienstverleners die werkzaam zijn voor ketenpartijen in de biologische sector worden uitgenodigd tot deelname!

De Franse markt in enkele quotes
“Er wordt verwacht dat de groei in de Franse markt voor biologische producten doorzet tot in 2015.” (Bron: Datamonitor) “Deze groei zal niet alleen beïnvloed worden door een toename van het aantal nieuwe consumenten, de markt wordt ook gekenmerkt door een hoge ‘bio loyaliteit’ van klanten met een gemiddelde van 9 jaar.” (Bron: Agence Bio)

“Het is onmogelijk om een biologisch product op de voorpagina van onze reclamefolder te plaatsen, want we kunnen vooralsnog niet aan de grote vraag tegemoetkomen die hieruit voortvloeit” (Aldus de Franse diepvriesproductketen Picard)

“Gezien de toename van de consumptie van biologische producten in de gehele breedte, is Frankrijk genoodzaakt om circa 35% van het aanbod te importeren.” (Bron: FNAB, Agence Bio)

Uw ingang bij de Franse retailketens en biospeciaalzaken!
De Franse markt is booming. De omzet steeg de laatste jaren pijlsnel en daarmee werd Frankrijk de tweede afzetmarkt voor biologische producten in Europa. Nederlandse bedrijven spelen daar mondjesmaat op in, maar het kan beter. De kansen liggen in de finesse van de benadering van de Franse markt. Verder blijkt het slechten van de drempel bij de grote supermarktketens en biologische speciaalzaken - gezamenlijk verantwoordelijk voor ruim 80% van de biologische afzet - een belangrijke barrière. Deze missie biedt op beide een antwoord!

Deze handelsmissie begint waar andere soortgelijke initiatieven eindigen. Collectieve bezoeken aan brancheverenigingen, seminars, netwerkrecepties en store checks kunnen alleraardigst zijn ter oriëntatie, maar waarschijnlijk vormt “het realiseren van omzet” de enige en meest tastbare beweegreden voor u. Juist daaraan beoogt deze missie een aanwijsbare bijdrage te leveren. TRANSFER heeft in de afgelopen jaren een sterke relatie opgebouwd met vrijwel alle Franse retailers en biologische speciaalzaken. Uw producten kunnen hier derhalve zeer doelgericht en individueel onder de aandacht gebracht worden van de juiste inkopers. Het devies is: liever 3 afspraken met Frankrijk’s grootste afnemers, dan het dubbele aantal afspraken met op kleinere schaal opererende partijen. Deze missie leent zich ook bij uitstek voor het identificeren van agenten, distributeurs of andere potentiële samenwerkingspartners.

Is deze markt interessant voor u?
TRANSFER France heeft recent bij de grote retailers en speciaalzaken gepeild welke producten met stip voorkomen op hun verlanglijstje. Gesprekken met onder andere Auchan, Casino, ITM en Raiponce brachten hun concrete interesse in biologische zoetwaren, snacks/zoute hapjes, droge kruidenierswaren, groenten in blik, evenals biologische frisdranken en alcoholische dranken aan het licht.

In een recente studie van LEI Wageningen UR (‘Exportkansen op de Franse biologische markt’) - uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Landbouwkantoor van de Nederlandse Ambassade te Parijs - worden daar aan toegevoegd:
- verse groenten die het seizoen verlengen of bijzondere (exotische) producten;
- groenten voor groenteconserven;
- groenten voor diepvriesgroenten;
- ham en andere vleeswaren;
- kant-en-klaarproducten.Deelnamekosten
Bij deze missie wordt het volgende unieke (!) beginsel gehanteerd: uw omzet is onze omzet! De kosten voor deelname bedragen slechts € 600,- (excl. BTW) voor leden van VBP/Bionext of € 750,- voor niet-leden + 5% van de netto omzet die u in het daaropvolgende jaar realiseert bij de tijdens de missie ontmoette Franse partijen. De kosten voor reis en verblijf evenals eventuele overige kosten (bijvoorbeeld voor de huur van een auto of een tolk) komen daarbij.
TRANSFER is danig overtuigd van haar meerwaarde dat wij ons dus direct verbinden aan uw succes. Levert de missie geen omzet op in Frankrijk, dan zijn uw kosten ook zeer beperkt. Mocht het voornoemde commissiepercentage voor u niet realistisch zijn, dan gaan wij hierover graag met u in gesprek. Voor bedrijven die niet op commissiebasis willen of kunnen deelnemen, is er de mogelijkheid om af te rekenen per gemaakte afspraak. U betaalt in dat geval enkel indien TRANSFER de retailer danwel speciaalzaak weet te overtuigen u te ontvangen.

Digitaal aanmelden
In 2010 werd met groot succes een soortgelijke missie georganiseerd. Op veler verzoek wordt hieraan in april 2013 een gevolg gegeven. Nieuwe deelnemers krijgen hierbij voorrang. Reeds in de voorfase was de interesse in deelname, mede dankzij het “uw omzet=onze omzet” principe, overweldigend.

U kunt zich aanmelden t/m 25 januari 2013. Aanmelden kan uitsluitend via het onderstaande formulier. Toelating is mede afhankelijk van TRANSFER’s inschatting van uw te verwachten omzetpotentie op de Franse markt. Na inschrijving zal contact met u op worden genomen voor een individueel intakegesprek. Om tot een zo goed mogelijke matchmaking te kunnen komen worden de USP’s, wensen en doel van het deelnemende bedrijf tijdens dit gesprek besproken.

Algemene informatie
Voor meer informatie over deze handelsmissie kunt u contact opnemen met dhr Jan Willem van Bokhoven, van TRANSFER Consultancy. U kunt contact met hem opnemen via email of via telefoonnummer 010 478 0760.

Aanmelden

Aanmeldformulier Handelsmissie / Event

Achternaam
Voornaam / Voorletters
Geslacht
Bedrijf
Postadres
Postcode en Woonplaats
BTW-nummer
Telefoonnummer
E-mail
Website
Activiteiten
Ik heb kennis genomen van de hierboven omschreven verplichtingen welke zijn verbonden aan de inschrijving en stem hiermee in.
Is dit uw eerste contact met TRANSFER Consultancy?
Schrijf de tekst uit de afbeelding