Nederland haalt banden met Spanje aan

18.12.2012 Auteur: Transfer consultancy based on Nederlandse Ambassade in Madrid

Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een kennismakingsgesprek met zijn Spaanse college Margallo in Madrid gezegd dat Nederland nauwer moet gaan samenwerken met Spanje, zowel economisch als politiek. Spanje, in omvang de 4e economie van de eurozone, is voor Nederland de 7e handelspartner.

Voor Spanje is Nederland ook de 7e handelspartner en tevens de 2e investeerder. 'De economische crisis raakt de Spaanse bevolking hard. Het is van belang dat de ingeslagen weg van structurele hervormingen van de regering Rajoy succesvol is. Dat is ook heel belangrijk voor Nederland en de Europese Unie,' aldus Timmermans.

Timmermans en Margallo spraken over het Midden-Oosten vredesproces, de volgende stappen na het staakt het vuren tussen Israël en Gaza, en de situatie in Syrië. 'We moeten binnen de Europese Unie onze betrokkenheid met de regio vergroten om vooruitgang in het vredesproces te boeken. Ik zal mij er voor inzetten dat de EU met één stem spreekt want een verdeelde EU is een machteloze EU', zei minister Timmermans. Beide bewindspersonen spraken ook over ontwikkelingen in de Sahel, in het bijzonder Mali. 'Het is heel belangrijk voor Europa dat de veiligheid in Mali terugkeert en niet leidt tot meer onveiligheid in de Sahel regio. Dat raakt direct aan de grenzen van Europa', aldus Timmermans.

De twee ministers hebben gesproken over de ontwikkelingen in Latijns-Amerika, en het belang de economische betrekkingen met Centraal en Latijns-Amerika aan te halen. Binnen de Europese Unie wordt de samenwerking tussen Nederland en Spanje steeds belangrijker om investeringen en handel te beschermen. Nederland is de tweede inversteerder in Latijns-Amerika, na de Verenigde Staten

Met staatssecretaris Mendez de Vigo sprak Timmermans over de komende Europese Raad over de Europese Economische en Monetaire Unie. 'Een stabiele EMU vraagt dat lidstaten hun afspraken nakomen. Ik ben er van overtuigd dat Spanje dit nauwgezet zal doen. Nederland is voor streng toezicht op banken en op termijn een bankenunie. Maar kwaliteit is belangrijker dan snelheid', aldus Timmermans.

Na België, Luxemburg, Frankrijk, en Duitsland, is Spanje het 5e Europese land waaraan minister Timmermans een kennismakingsbezoek brengt.