Aankondiging: Handelsmissie Task Force Dutch Sports Infrastructure EK 2016 Frankrijk (25-26 april 2013)

20.03.2013 Auteur: FME

FME organiseert in nauwe samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Parijs en Transfer Consultancy een handelsmissie naar Frankrijk met een focus op het EK voetbal 2016. Minister Ploumen zal hierbij aanwezig zijn.

Nederlands aanbod
Voor het Nederlandse bedrijfsleven zijn grote internationale sportevenementen een belangrijke afzetmarkt. De afgelopen 4 jaar heeft de FME met succes gewerkt aan de Taskforce EURO 2012. De bedrijven hebben in deze periode baat gehad bij een “collectieve branding” van Nederland als sportland en leverancier van kennis, producten en diensten ten behoeve van grote sportevenementen. Dit evenement is succesvol afgerond. Op gebied van infrastructuur, logistiek, beveiliging en (stadion)technologie hebben Nederlandse bedrijven voor meer dan 200 miljoen euro aan opdrachten behaald. In navolging van het succesvolle EURO 2012 programma is FME bezig met het opzetten van programma’s voor het WK Rusland 2018 en WK Qatar 2022, dit wordt gebundeld in het exportplatform Dutch Sports Infrastructure. Bij voldoende aanknopingspunten kan op Frankrijk een meerjarenplanning worden gemaakt. FME werkt hierbij nauw samen met Transfer Consultancy, een vaste partner waarmee FME reeds jaren activiteiten in Frankrijk organiseert.

EK Frankrijk 2016
Het Nederlandse bedrijfsleven heeft een breed scala aan expertise te bieden. Het exportplatform Dutch Sports Infrastructure stelt zich ten doel te komen tot een bilaterale samenwerking met Frankrijk om technologische innovaties en internationale samenwerking van de industrie te bevorderen. Kennisdeling, handelsbevordering en Holland Branding vormen de uitgangspunten om het Nederlandse bedrijfsleven bij het zakendoen in Frankrijk te ondersteunen. Een aantal thema’s waarop mogelijkheden tot samenwerking kunnen worden onderzocht zijn duurzame stadionbouw (energiezuinig), safety & security (geïntegreerde crowd management processen tussen luchthaven, stadscentrum en stadions) en infrastructuur (onderscheidende producten/diensten van Nederlandse toeleveranciers).

Seminar
De meeste stadions in Frankrijk zijn al aangelegd, in veel gevallen zijn, met uitzondering van Lyon, Bordeaux en Nice, alleen renovatiewerkzaamheden nodig. Het is dan ook zinvol om juist ook samenwerking te onderzoeken tussen de Nederlandse en Franse industrie voor andere internationale sportevenementen zoals het WK Rusland 2018 en WK Qatar 2022. Tijdens de handelsmissie wordt op de residentie van de Nederlandse Ambassade in Parijs een seminar georganiseerd. Tijdens het seminar wordt informatie en contact uitgewisseld met het Local Organising Committee en andere relevante spelers. Om raakvlakken te onderzoeken tussen de Nederlandse en Franse industrie vormen een aantal relevante thema’s zoals innovatie en duurzaamheid de uitgangspunten. Onderzocht zal worden hoe de Nederlandse en Franse industrie kunnen samenwerken om deze thema’s zoveel mogelijk te integreren in stadionbouw, safety & security en infrastructuur. Hierbij dient het EK 2016 als vertrekpunt, maar samenwerking op andere grote internationale sportevenementen als doel.


Collectieve bedrijfsbezoeken

Het bezoek zal worden gecomplementeerd met een bezoek aan relevante aannemers zoals Bouygues en Vinci. Deelnemers wordt optioneel een aanvullend individueel matchmaking programma aangeboden door Transfer Consultancy.

Een aantal bedrijven met vestigingen in Frankrijk, zoals Nedap Security Management, Philips Lighting en Amsterdam Arena Advisory, zijn bereid via hun lokale netwerk/vestigingen mee te werken aan de organisatie van dit gezamenlijke evenement.

Programma:

Woensdag 24 april 2013
Extra mogelijkheid voor individuele matchmaking

Donderdag 25 april 2013
Ochtend: heenreis
13.00 Start seminar
17.00 Afsluitende netwerkreceptie

Vrijdag 26 april 2013
Ochtend/middag: Collectieve bezoeken
Terugreis
Middag: Individuele matchmaking (optioneel)

Deelname en kosten
U kunt zich tot 18 maart a.s. aanmelden via het antwoordformulier. De kosten voor deelname aan het collectieve programma bedragen € 695,- (exclusief btw) per bedrijf (maximaal twee personen). De bijkomende individuele kosten, zoals reis- en verblijfkosten, individueel transport zijn voor eigen rekening. Optioneel biedt Transfer Consultancy een op maat gesneden matchmakingprogramma aan. De kosten hiervoor zijn € 1.950,- per bedrijf. Dit houdt een eenmalige korting in van 50%!

Annuleringsvoorwaarden
Op de handelsmissie zijn de ‘Algemene voorwaarden voor deelname aan de door afdeling internationaal ondernemen georganiseerde activiteiten’ van toepassing (zie bijlage).

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith van Akkeren, T (+31) 79 353 11 96 of judith.van.akkeren@fme.nl.

Informatie over de handelsmissie kunt u tevens vinden op:
FME
 
Bekijk het overzicht van de tien voetbalstadions voor EURO 2016