Spaanse zorginstellingen op bezoek in Nederland

17.04.2013 Auteur: Transfer Latin Business Consultancy

Van 8 t/m 12 april vond er een handelsmissie voor Spaanse zorginstellingen naar Nederland plaats. Transfer Latin Business Consultancy organiseerde de missie in samenwerking met Inforesidencias, waarbij een dertigtal managers en directeuren van verschillende Spaanse zorginstellingen een kijkje namen bij verschillende Nederlandse zorginstellingen en organisaties die zich bezig houden met zorg en producten voor senioren.

De Spaanse deelnemers waren enthousiast en erg geïnteresseerd in de Nederlandse kennis en innovatie wat betreft zorg voor senioren. Zowel de Nederlandse als de Spaanse zorginstellingen zagen de missie als een kans om ideeën en kennis met elkaar uit te wisselen.

De missie begon officieel op dinsdag 9 april met een introductie over de Nederlandse zorgsector door Sven Kallen (directeur Transfer Latin Business Consultancy Barcelona) op het kantoor van KAW architecten in Rotterdam. Daarna gaf Ana Fernandez één van de architecten van KAW architecten een presentatie over hun projecten en betrokkenheid voor ouderenzorg. Deze presentatie ging in op de veranderde vraag van ouderen voor aangepaste woningen en woongroepen. Tijdens dit bezoek waren ook Enrique Fanjul, Commercieel Adviseur van de Spaanse Ambassade, en Sofia Rodriguez, markt analiste van de Spaanse Ambassade, aanwezig.

In de middag bracht de groep een bezoek aan Humanitas Akropolis in Rotterdam. Humanitas is een organisatie die zich richt op de ondersteuning van ouderen, die voornamelijk nog zelfstandig willen wonen. Directeur Hans Becker gaf toelichting op hun JA-cultuur en waarom deze zo belangrijk is voor ouderen.

Op woensdag werd de Spaanse delegatie hartelijk ontvangen bij Zuiderpark in Eindhoven door Femke de Jong, manager zorg en Riet Odekerken, manager dagbesteding en welzijn. Er werden twee locaties (Fleuriade en Gagelbosch) bezocht, met het doel om de Spaanse deelnemers inzicht te geven in de woonvoorzieningen, faciliteiten en werkprocessen. In de middag werd er een bezoek gebracht aan ZuidZorg, Vanmorgen en Zorgcentrale in Eindhoven. Hun woon- en zorgconcept, welke inspeelt op de toenemende vraag in de zorgsector, werd gepresenteerd. Het voornaamste doel is om men zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving te laten verblijven en doormiddel van een vooruitstrevende technologie goed in te spelen op de zorgvraag van hun cliënten.

Donderdag is de groep ontvangen bij een van de huizen van de Herbergier. De Herbergier is een zorgformule voor mensen met geheugenproblemen zoals dementie, die niet meer zelfstandig kunnen wonen. De Spaanse deelnemers hebben gezien dat binnen Herbergier Tiel er alles huiselijk en ongedwongen aan toe gaat.

Op de laatste dag gingen de Spaanse deelnemers in Amsterdam op bezoek bij de instelling Cordaan, locatie Buitenveldert. Buitenveldert is een modern, multifunctioneel zorgcentrum waar bepaalde ouderen permanent wonen en anderen alleen overdag gebruik maken van de aanwezige faciliteiten en zorg.

Gedurende de week hebben de Spaanse directeuren en managers een duidelijk beeld gekregen over zorginstellingen in Nederland. Anders dan op dit moment in Spanje is de Nederlandse zorgsector steeds meer gericht op de bewoner die centraal staat en beslist. Er wordt getracht de zorg zoveel mogelijk aan te passen aan de wensen en behoefte van het individu. Daarnaast kwam er duidelijk naar voren dat de integratie tussen zorginstellingen, de gemeenschap en de buurt een belangrijk thema is binnen deze sector.

Wilt u meer weten over het programma 2013 of heeft u interesse in de Spaanse zorgsector, neem dan contact met ons op.