Provincie Noord-Brabant ziet kansen in Brazilië

29.04.2013 Auteur: TRANSFER Consultancy

Brainport, de kennisregio rondom Eindhoven en Helmond, is in 2011 tot de meest intelligente regio ter wereld uitgeroepen. Het moge dus duidelijk zijn dat binnen provincie Noord-Brabant veel (technische) kennis beschikbaar is. In Brazilië, waar op dit moment grote ontwikkelingen plaatsvinden, kan deze kennis goed gebruikt worden. Onder leiding van gedeputeerde (Internationale & Economische Zaken) Bert Pauli, bracht een delegatie van 30 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het onderwijs uit de agro & food, de high tech en biobased economy sectoren in de week van 7 tot 13 april een bezoek aan São Paulo en Rio de Janeiro. De organisatie lag in handen van de provincie Noord-Brabant, de BOM en de Kamer van Koophandel Noord-Brabant samen met Transfer Consultancy.

Noord-Brabant en Brazilië
Brazilië vormt wereldwijd een belangrijke partij voor de productie en export van landbouwproducten en voedingsmiddelen. De productie is geconcentreerd rond grote steden, in het bijzonder São Paulo, waarbij de focus steeds meer komt te liggen op voedingsmiddelen met een hogere toegevoegde waarde. Tegelijkertijd dwingt de snelle liberalisering vele Braziliaanse bedrijven die nog gebruikmaken van verouderde technologie en infrastructuur om op korte termijn moderniseringen door te voeren om mee te kunnen blijven spelen in de wereldcompetitie. De thema’s duurzaamheid en biobased economy spelen hierbij een steeds belangrijkere rol.
Provincie Noord-Brabant heeft in de aanloop naar het bezoek aan Brazilië goed bestudeerd op welke sectoren de ontwikkelingsfocus wordt gelegd. De samenstelling van de delegatie die naar Brazilië afreisde werd op die specifieke sectoren gebaseerd en bestond uit de zogenaamde 3 O’s: ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden (concept dat tevens bekend staat als de ‘Triple Helix’).


Bezoek Nederlandse delegatie

De bezoekweek van de Nederlandse delegatie bestond uit officiële bezoeken aan o.a. de Consulaten-Generaal te São Paulo en Rio de Janeiro, FIESP, FIRJAN en Rio Negócios. Er werden tevens bedrijfsbezoeken afgelegd, zoals aan het in Socorro gevestigde Brabantse bedrijf Vencomatic. Vanzelfsprekend vonden er tijdens de handelsreis ook individuele matchmakingafspraken plaats. Mevrouw Cindy Verhoeven, Senior Account Manager bij het bedrijf Spirit IT, vertelt het volgende hierover:

"Dit was niet mijn eerste zakelijke reis naar Brazilië, maar het was erg fijn om deze keer een partij te hebben die mij de weg wees en in staat was mij aan de juiste bedrijven en organisaties te koppelen. Spirit IT is al enige jaren actief in Brazilië. Wij leveren software-oplossingen voor de olie&gas industrie en willen nu graag onze hardware op de Braziliaanse markt brengen. Transfer Consultancy heeft ons in contact gebracht met partijen die zeer belangrijk zijn voor de introductie van onze flow computers, zoals potentiële samenwerkingspartners en klanten en zeker niet onbelangrijk met INMETRO (de Braziliaanse instituut die verantwoordelijk is voor het opstellen van de normen voor en het certificeren van technische apparatuur)."

Investeringsbevordering
Daar Braziliaanse bedrijven steeds meer geïnteresseerd raken in het betreden van de Europese markt met eigen vestigingen, werd gedurende de handelsreis aandacht besteed aan het stimuleren van investeringen in Brabant. Zo organiseerde de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) in samenwerking met de Netherlands Foreign Investment Agency een ronde tafel waarbij het vestigingsklimaat in de Nederlandse provincie over het voetlicht werd gebracht.
Gedeputeerde Bert Pauli is ervan overtuigd dat Braziliaanse ondernemingen profijt kunnen hebben van de Brabantse kennisinfrastructuur en het model van open innovatie. Hiernaast is de uitstekende geografische ligging van de provincie tussen de zeehavens van Antwerpen en Rotterdam één van haar sterke punten. Directeur van het Havenschap Moerdijk, Ferdinand van de Oever, vergezelde de Brabantse delegatie gedurende de handelsmissie:

‘‘Het Haven en Industrieterrein Moerdijk is een logistieke hotspot tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Door de centrale ligging biedt onze haven veel mogelijkheden voor vervoer (zeevaart, binnenvaart, wegvervoer en rail) van en naar Nederland en het Europese achterland. In de omgeving van de haven is een grote diversiteit aan bedrijven gevestigd, maar het merendeel ervan opereert in de (petro)chemische, logistiek en bio-based industrieën: allen industrieën die in Brazilië sterk aanwezig zijn en die de havens in Europa hard nodig hebben.
Het bezoek van het Havenschap Moerdijk aan Brazilië diende in principe ter oriëntatie. Ik was dan ook, en zeer zeker in positieve zin, verrast toen mijn gesprekspartners bij Braskem en Oxiteno hele concrete vragen stelden omtrent eventuele samenwerking. Ik ben zeer te spreken over de kwaliteit van de afspraken die Transfer Consultancy
heeft georganiseerd, met onder andere ook het Havenbedrijf van Santos, Petrobras en Shell. Mijn programma bestond uit een mix van afspraken die zeker informatief waren, maar tevens op de lange termijn tot business kunnen leiden."

Opvolging opgedane contacten
Voor de deelnemers vormt de handelsreis vaak het begin van de daadwerkelijke betreding van de Braziliaanse markt. Om in de toekomst de vruchten te kunnen gaan plukken van de nieuwe zakenrelaties is het raadzaam om opvolging te geven aan de gehouden gesprekken. Het is belangrijk om regelmatig contact te onderhouden met de Braziliaanse counterparts en de mogelijkheid te bespreken van een tweede bezoek aan Brazilië. De Nederlandse overheid of professionele adviesbureaus zoals Transfer Consultancy kunnen ondernemers bijstaan bij de voortzetting van de marktbetreding aldaar door middel van het uitvoeren van marktonderzoeken en partnerselecties, exportondersteuning en het opstarten van een lokaal satellietkantoor.

Mocht u van gedachten willlen wisselen over de marktmogelijkheden in Brazilië of in andere Latijns-Amerikaanse landen, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.