Het groene succes van Nederlandse bio leveranciers in Frankrijk

27.06.2013 Auteur: TRANSFER Consultancy

In navolging op een eerdere succesvolle handelsmissie (2010), voor de biologische voedingsmiddelen sector, die Transfer Consultancy organiseerde in samenwerking met de VBP (Vereniging Biologische Producenten en Handel) vond in april van dit jaar wederom een handelsmissie naar Frankrijk plaats met hetzelfde thema. Een delegatie van zes Nederlandse bedrijven reisde af naar Frankrijk, waaronder Baltussen, Biobandits, Bonvita, De Bolster, Florentin en Green Organics. Elk met een eigen specialiteit, maar met een gezamenlijke wil om te investeren in de bio-sector.

Zowel in Frankrijk als in Nederland is veel aandacht voor het stimuleren van duurzame ontwikkeling. Dit zien we terugkeren in thema’s als waterbeheersing, ontbossing en innovatieve wind concepten. Een ander onderwerp dat de consument bezig houdt is de manier waarop voedingsmiddelen worden geproduceerd. Dit heeft geleid tot een toenemende interesse voor biologische voedingsmiddelen. Volgens het Franse instituut Agence Bio heeft 64% van de Franse bevolking in 2012 een biologisch product gekocht. Inmiddels wordt het aandeel van regelmatige gebruikers zelfs geschat op 43%, terwijl dat percentage in 2011 nog stukken lager lag. Aangezien deze tendens ook in Nederland zichtbaar is, ligt een samenwerking met Frankrijk binnen deze sector dan ook voor de hand.

De missie begon op maandagavond met een briefing door Nico van Opstal, adviseur landbouw van de Nederlandse Ambassade in Parijs, en Alexandra Feekes, beleidsmedewerkster landbouw. Zij brachten de Franse biologische markt in kaart en gaven de verschillen aan met de Nederlandse markt. Vervolgens werd verder ingegaan op verschillende vragen die leefden bij de deelnemers. Aansluitend hierop volgde een warm welkom van Gerald Baal, algemeen directeur van Transfer Consultancy.

De eerste dag stond in het teken van verschillende interessante individuele afspraken met groothandelaren, importeurs en bekende ketens zoals Casino en Dynamis. Aan het eind van de dag werden de deelnemers door de Rabobank Parijs uitgenodigd voor een cruise op de Seine met diner. Het was de uitgelezen kans voor de deelnemers om de eerste positieve indrukken met elkaar te delen.

Tijdens de volgende dagen vonden diverse ontmoetingen plaats met grote industriële spelers en vooraanstaande retailketens waaronder Auchan, Cora, Cecab, ITM en Monoprix. Deze afspraken vormden een unieke gelegenheid om het Nederlandse biologische aanbod te presenteren aan deze doorgaans moeilijk te bereiken bedrijven.

Tijdens de verschillende matchmaking gesprekken werden de Nederlandse deelnemers met enthousiasme ontvangen door de Franse counterparts. De wens om gezamenlijk bij te dragen aan de ontwikkeling van de biologische sector liep als een leidraad door de missie en vergemakkelijkte de vorming van een basis voor toekomstige samenwerking. Waarneembare positieve resultaten zijn reeds geboekt, verschillende deelnemers hebben naar aanleiding van de afspraken de eerste offerte aanvragen binnen gekregen.

Transfer Consultancy stelt haar expertise beschikbaar voor Nederlandse bedrijven met zakelijke interesse in Frankrijk, Spanje en Latijns-Amerika, een continent dat tevens aanzienlijke exportmogelijkheden biedt. Voor meer informatie over deelname aan handelsmissies en individuele begeleiding kunt u contact met ons opnemen.