Handelsmissie Colombia Building with Nature en integraal kustbeheer van 16-20 september 2013

15.08.2013 Auteur: TRANSFER ConsultancyColombia in kaart
Door de sterke economische groei in Colombia vinden er veel ontwikkelingen plaats aan de kust (havens, infrastructuur, toerisme e.d.). Op deze terreinen zullen de komende jaren forse investeringen worden gedaan. Door de concentratie van die ontwikkelingen aan de kust staat Colombia tegelijkertijd voor grote uitdagingen op het gebied van integraal kustbeheer, het tegengaan van kusterosie en het verbeteren van de kustbescherming om onder andere landbouwgronden en vitale infrastructuur te beschermen. Het zoeken naar integrale oplossingen die zowel beantwoorden aan waterveiligheid, de economische ontwikkelingen en natuurbehoud staat daarom steeds prominenter op de Colombiaanse agenda. 

Programma: Individuele en collectieve matchmaking door professionals
De Nederlandse delegatie bezoekt het SENALMAR seminar over Ocean Science & Technologies in Cartagena waar 400 specialisten verwacht worden. Ronald E. Waterman, wereldwijd bekend als expert op het gebied van integraal kust- en deltabeleid, verzorgt tijdens het hoofdprogramma de Nederlandse bijdrage. Daarnaast vindt er op de een parallel Holland-programma plaats dat door de deelnemers aan de missie gezamenlijk wordt ingevuld.

De hoofdmoot van het programma bestaat verder uit: collectieve bezoeken aan relevante publieke en private partijen (ministeries, investeerders, bestuurders, kennisinstellingen, ingeniersbureau’s, havenautoriteiten, etc.) in Bogotá, Cartagena en omgevingzoals Barranquilla en Santa Marta. Daarnaast worden er op basis van een individuele intake voor elke deelnemer afspraken op maat gemaakt! Transfer Consultancy zal voor ieder deelenemend Nederlands bedrijf de individuele afspraken organiseren en zal tevens de organisatie van de collectieve bezoeken op zich nemen. Een en ander in nauwe samenwerking met de Nederlandse ambassade te Bogota. 

De missie omvat o.a.:
• Uitgebreide kennismaking met de belangrijkste partijen van de Colombiaanse watersector op het Senalmar seminar en inzicht in het Colombiaanse speelveld op het gebied van kustbeheer.
• Individuele afspraken op maat met voor u relevante Colombiaanse zakenpartners die anders niet of moeilijk traceer- of bereikbaar blijven (bedrijven actief in integraal kustbeheer, het tegengaan van kusterosie en het verbeteren van de kustbescherming ter bescherming van o.a. landbouwgronden en vitale infrastructuur).
• Collectieve bedrijfsbezoeken aan interessante projecten en bijbehorende Colombiaanse belanghebben
• Toegang tot en beschikking over een professionele (lokale) consultant die bekend is met de Colombiaanse regelgeving en de overheidsplanning inzake de watersector.

Transitiefaciliteit
De missie wordt georganiseerd in het kader van de Transitiefaciliteit Colombia. De Transitiefaciliteit heeft als doel het lokale ondernemingsklimaat te verbeteren en het Nederlandse (MKB) bedrijfsleven te ondersteunen bij het benutten van marktkansen.

Deelname en kosten
De deelnemers betalen een eigen bijdrage van slechts €500 per deelnemend bedrijf/organisatie.

Digitaal aanmelden
Aanmelden kan uitsluitend via deze website van Agentschap NL. Deelname staat open voor alle Nederlandse bedrijven actief in de watersector, echter bedrijven uit bovengenoemde kansrijke sectoren krijgen voorrang. De ervaring leert dat deze missies doorgaans snel vol geraken, dus wacht u vooral niet te lang met inschrijven! Na inschrijving zal contact met u op worden genomen voor een individueel intakegesprek.

Algemene informatie
Voor meer informatie over deze handelsmissie kunt u contact opnemen met:
TRANSFER Consultancy
Dhr Gerald Baal
gerald@transfer-lbc.com  
Tel. 010-478 07 60

Tevens kunt u contact opnemen met:
Handelsroute.nl
Mw Jessie Brockhoff
jessie@handelsroute.nl  
Tel. 020-775 44 11