Industriële inhaalslag Mexico

01.12.1999 Auteur: Auteurs: S. Kallen & G. Baal, Transfer Consultancy

Mexico vormt met haar 95 mln inwoners een interessante opkomende markt. De laatste vijf jaar is een belangrijk proces van vernieuwing op zowel politiek als economisch vlak tot stand gekomen. De resultaten zijn indrukwekkend. De integratie van het land in NAFTA en modernisering van diverse industriële sectoren heeft tot een sterke economische groei geleid (5% in ?97, 7% in ?98), die op stevige fundamenten gebouwd is: lagere overheidstekorten, een stabiele stroom buitenlandse investeringen en een inflatie die dit jaar onder de 10% zal komen. Aangezien de export naar de VS voor 23% bijdraagt aan het bruto binnenlands product, zoekt Mexico naar mogelijkheden om minder afhankelijk te worden van de grote ?buurman?. Product- en marktontwikkeling zijn daarbij de speerpunten. Er is echter expertise nodig bij de noodzakelijke verbeteringen op technologisch gebied.

Naast het grote Mexico Stad, neemt het noorden van Mexico een belangrijke economische positie in vanwege haar gunstige locatie bij de Verenigde Staten én moderne werkmentaliteit. De staat Nuevo Leon, met hoofdstad Monterrey (3 mln inwoners), herbergt een groot aantal Mexicaanse multinationals, o.a. Cemex (beton), Vitro (glas, verpakkingen), San Luis en Alfa (auto-onderdelen), Femsa (bier, frisdranken), Pulsar (agro-industrie) en Protexa (infrastructuur, industrie). In het kielzog van deze en andere grote productiebedrijven is een grootschalig netwerk van toeleveranciers ontstaan. Zo telt alleen de stad Monterrey al 14.500 productie-ondernemingen, ruim 100 maquiladoras (assemblagebedrijven) en 6 industriële parken. Hoewel in Nuevo Leon slechts 4% van alle Mexicanen wonen, is de staat wel goed voor ruim 10% van het totale bruto binnenlands product.

Sinds het opengaan van de markt door NAFTA hebben Mexicaanse bedrijven te maken met sterke concurrentie uit het buitenland. Een lage kostprijs alléén was niet meer voldoende om te overleven en er moest worden geïnvesteerd in kwaliteit. Ook het grote netwerk van toeleveranciers moet hierdoor een slag naar hoogwaardige technologie maken. Zo is bijvoorbeeld de trend naar just-in-time productie niet aan Mexico voorbijgegaan. Het Amerikaanse Navistar, ?s werelds grootste producent van vrachtwagens, heeft haar fabriek vlakbij Monterrey compleet ingericht met JIT technieken. Twee jaar geleden werd nog 95% van de onderdelen vanuit de VS aangeleverd, nu wordt al meer dan 50% van de geassembleerde materialen via lokale bedrijven betrokken. Het belang van kwaliteitsverbetering wordt in een groot aantal productiesectoren onderkend. Op deze manier ontstaan er marktkansen in o.a. de verpakkingsindustrie, metaalmechanica, milieutechnologie, auto-onderdelen en -accessoires, elektronica en voedselverwerkingsindustrie.

Transfer Consultancy heeft in '99 en '00 een aantal marktonderzoeken en handelsmissies naar Mexico georganiseerd. In 2002 zal dit kansrijke land opnieuw bezocht worden in samenwerking met onze lokale partner. Heeft u als bedrijf interesse in de diverse marktkansen, neemt u dan contact opnemen met dhr Sven Kallen, Rotterdam (010 - 478 07 60, E-mail).