Revalidatiehulpmiddelen kansen Spanje

15.05.2001

In Spanje wordt voor 2,2 miljard Euro aan medische producten verkocht, het land is hiermee 's werelds 9e markt in omvang. Bijna 70% hiervan wordt geïmporteerd; Duitsland is marktleider, gevolgd door de Verenigde Staten en Nederland. De Nederlandse export naar Spanje is o.a. succesvol in pacemakers en tandheelkundige producten.

De markt voor orthopedische producten bedraagt circa 361 miljoen dollar en beleeft jaarlijks een groei van 7%. Lokale producenten zijn over het algemeen klein van omvang en technologisch niet al te geavanceerd, daarnaast voldoen zij niet aan de binnenlandse vraag. De invoering van de Algemene Gezondheidszorgwet van 1986 voorziet in gratis basis-gezondheidszorg voor alle 40 miljoen Spanjaarden. Nadeel van dit basissysteem is dat extra voorzieningen privé betaald dienen te worden. Men kan zich hiervoor wel gedeeltelijk bijverzekeren. Voor specialistische medische zorg kan de Spanjaard terecht bij publieke of private klinieken. Van het totaal aantal ziekenhuizen in Spanje is ruim 40% publiek, vanwege de grote omvang per ziekenhuis beschikt de publieke sector hiermee wel over 70% van de totale bedcapaciteit. De meeste ziekenhuizen zijn te vinden in Catalonië, Andalusië en Madrid. Er was wel een stijging in de faciliteiten voor de geriatrie en de faciliteiten die nodig zijn voor een langdurig revalidatieproces.

Dankzij de verhoogde investeringen in de jaren '90, wordt iets meer dan 1.000 Euro per hoofd van de bevolking aan gezondheidszorg besteed, dit ligt echter nog wel aan de onderkant van het Europese gemiddelde. Opvallend kenmerk is dat de bevolking in een hoog tempo vergrijst. Momenteel is 16,2% ouder dan 65, dit komt neer op ongeveer 6,5 miljoen 65-plussers. De uitvoering van de gezondheidszorg, met name in rurale gebieden, moet zich hier nog op gaan instellen. Vast staat dat specifieke (revalidatie)producten gericht op deze groep mensen een groeiende vraag zullen krijgen de komende jaren.

De gezondheidszorg in Spanje ondergaat momenteel een proces van decentralisatie vanwege de overheveling van administratieve en financiële verantwoordelijkheid voor medische diensten naar de autonome regio's. Het feit dat de nationale gezondheidszorg ondergefinancierd is, leidt met name bij publieke ziekenhuizen en zorgcentra vaak tot wachttijden en gebrekkige investeringen in apparatuur en voorzieningen. Het doel van de regering Aznar is de publieke uitgaven voor gezondheidszorg toe te laten nemen met circa 1% van het BBP om zo aan de huidige vraag te kunnen voldoen. Dit zal een sterke impuls betekenen voor de markt voor medische producten.

Er zijn circa 200 producenten en distributeurs voor revalidatiehulpmiddelen, maar de markt wordt gedomineerd door een aantal grote spelers dat actief is in zowel productie, distributie als retailverkopen. Het merendeel hiervan richt zich tevens veelvuldig op import.

Bedrijven met aspiraties om de Spaanse markt te betreden doen er verstandig aan dit met een lokale partner op te zetten. Zaken doen via het netwerk van persoonlijke contacten is een belangrijke succesfactor. Daarnaast dient rekening worden gehouden met specifieke overheidsregels omtrent productregistratie, aanbestedingen, als ook lange betalingstermijnen. Specialistische producten van hoge kwaliteit met een realistische prijs maken de meeste kans, aangezien de algemene productsegmenten als bijvoorbeeld 'standaard' rolstoelen worden gedomineerd door sterke prijsconcurrentie.

Het volledige rapport is tegen geringe kosten te bestellen bij de EVD, mw Jeanette de Lannoy (e-mail: lannoy@evd.nl of tel.: 070 ? 379 71 06)