Warmtekrachtkoppeling Brazilië

03.12.2001
Brazilië wordt in de belangrijkste economische regio?s die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 80% van het Bruto Binnenlands Product, geconfronteerd met een ernstige energiecrisis. De voornaamste redenen hiervoor zijn de sterke afhankelijkheid van hydro-elektriciteit, het achterblijven van investeringen, traag verlopen privatiseringen en gestegen energieconsumptie van de 170 miljoen Braziliaanse inwoners en het bedrijfsleven. Het gunstige voor Nederlandse ondernemingen is dat de vraag naar alternatieve energiebronnen sterk is toegenomen.

Het Braziliaanse energiemodel is bijna geheel gebaseerd op hydro-elektriciteit. 90% van de capaciteit is afkomstig van waterkrachtcentrales en 10% van thermische en nucleaire opwekking. De Braziliaanse Elektrische Energiesector heeft een capaciteit van 68,2 gW (inclusief zelfvoorzienende energieproducenten). De consumptie van elektriciteit groeide in de periode 1970-1999 gemiddeld 7,5% per jaar. Het aandeel van elektriciteit in de totale energie consumptie was 39,5% in 1999. De laatste jaren wordt circa 8% van de totale investeringen in energie geïnvesteerd. Vanwege de energiecrisis en dreigende tekorten/onderbrekingen in de stroomtoevoer is in principe elke Braziliaanse energieaansluiting verplicht 20% op de energierekening te besparen. Daarnaast heeft de overheid uitgebreide plannen om het energieaanbod met 20.000 mW uit te breiden en het transmissienetwerk met 7.000 km te verlengen.

Er is door de President Cardoso een speciale Commissie voor het Beheer van de Energiecrisis aangesteld. Deze commissie heeft vergaande bevoegdheden gekregen. De overheid heeft voortvarend nieuwe wetgeving in het leven geroepen die mede beoogt om allerlei projecten/maatregelen die nieuwe bronnen van energie opleveren, te bevorderen. De belangrijkste positieve gevolgen hiervan zijn versoepeling van de energiemarkt en het inwerking treden van stimuleringsmaatregelen.

Door de energiecrisis is in Brazilië meer bewustzijn ontstaan om de energiematrix te diversificeren en op een meer rationele wijze met energiegebruik om te gaan. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven die actief zijn in de energiesector (onder andere op het gebied van windenergie en warmtekrachtkoppeling). Het gaat daarbij niet alleen om grote, maar tevens om kleinschaligere projecten. Het is name op het gebied van kleinschalige energieopwekking waar de interessante mogelijkheden voor het bedrijfsleven zijn weggelegd.

Er is dermate veel vraag in Brazilië naar apparatuur voor kleinere WKK-toepassingen (bijvoorbeeld generatoren tussen de 200 en 1000 kW) dat lokale leveranciers niet tijdig kunnen leveren. Daarnaast is er behoefte aan optimalisering van de warmtekrachtkoppeling infrastructuur gericht op zowel kleine als grote projecten. Dit biedt goede kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven dat gericht is op het leveren van apparatuur, onderdelen en kennis, of op het verschaffen van kapitaal. De toepassingsgebieden waar deze kansen zich op de korte en middellange termijn voordoen, zijn zeer uiteenlopend.

Bedrijven met aspiraties om de Braziliaanse markt te betreden doen er verstandig aan dit met een lokale partner te doen. Zaken doen via het netwerk van persoonlijke contacten en bestaande verkoop- en distributiekanalen wordt gezien als belangrijkste succesfactor. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met specifieke overheidsregels omtrent productregistratie, aanbestedingen, als ook langere betalingstermijnen.

Het volledige rapport is tegen geringe kosten te bestellen bij de EVD, mw Suzanne Bouman (e-mail: bouman@evd.nl of tel.: 070 ? 379 74 86)