Duurzame Energiemissie Brazilië

02.01.2002

Brazilië is onlangs in de belangrijkste economische regio?s, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 80% van het BBP, geconfronteerd met een ernstige energiecrisis. De voornaamste redenen hiervoor zijn de sterke afhankelijkheid van hydro-elektriciteit, het achterblijven van investeringen, traag verlopen privatiseringen en sterk gestegen energieconsumptie van het bedrijfsleven en de 170 miljoen inwoners. Het gunstige nieuws voor Nederlandse ondernemingen is dat de vraag naar alternatieve energiebronnen sterk is toegenomen.

Duurzame Energiesector Brazilië: talrijke mogelijkheden voor toeleveranciers
 • Door de huidige energiecrisis is de noodzaak tot diversificering van de energiematrix tot iedereen doorgedrongen (bron: Gazeta Mercantil)
 • De maatregelen die per direct zijn ingevoerd behelzen de installatie van meer biogasinstallaties, windmolenparken en zonne-energiepanelen (bron: EVD)
 • Het nieuwe programma streeft naar aanleg van windenergie-installaties met een capaciteit van 1.050 mW tot en met december 2003 (bron: ABN-Amro)
 • De consumptie van elektriciteit groeide in de periode van 1970-1999 gemiddeld met 7,5% p.j. (bron: FT)
 • Ook Staatssecretaris G. Ybema stimuleert bedrijven in te springen op deze groeimarkt (bron: EVD)
 • Er is dermate veel vraag naar apparatuur (bijv. generatoren tussen de 200 en 1.000 kW) voor WKK-toepassingen dat lokale leveranciers niet tijdig kunnen leveren (bron: TRANSFER Consultancy)

   

 • Sectormissie
  De huidige ontwikkelingen hebben de Nederlandse overheid doen besluiten sectorstudies te laten verrichten naar de marktkansen voor het Nederlandse bedrijven. Enerzijds op basis hiervan en anderzijds door de positieve reacties van overkoepelende organisaties als FME-CWM, COGEN en NEWIN zet het gespecialiseerde onderzoeksbureau TRANSFER Consultancy in samenwerking met haar Braziliaanse kantoor een sectormissie op voor Nederlandse ondernemingen die interesse hebben in de sector voor duurzame energie/warmtekrachtkoppeling in Brazilië.

  Over dit onderwerp zal tevens door TRANSFER Consultancy een presentatie verzorgd worden op de voorlichtingsbijeenkomst Zakendoen in Brazilië die gehouden wordt op 25 januari te Den Haag.

  De gerichte individuele aanpak kent 3 fasen:
   

 • Op 26 en 27 maart a.s. vindt het (gratis en vrijblijvend) intake-gesprek plaats, waarin uw wensen en potentieel m.b.t. de Braziliaanse markt worden geïnventariseerd.
 • Daarna volgt een lokaal uitgevoerde marktverkenning om te kunnen vaststellen of úw bedrijf kansen maakt op de Braziliaanse markt. Een op úw bedrijf toegespitste marktrapportage ontvangt u begin mei.
 • Bij een positief resultaat vindt een intensieve marktbewerkingselectie plaats naar potentiële partners: circa 15 diepte-interviews met mogelijke afnemers en partners in de Braziliaanse markt zullen per deelnemer door TRANSFER worden afgenomen. Dit zal resulteren in een geheel individueel afsprakenprogramma met streng geselecteerde potentiële partners (minimaal 5 doelgerichte bezoeken) op locatie bij deze bedrijven eind mei 2002.

  De deelnamekosten voor dit gehele traject bedragen sléchts euro 7.600, exclusief de reis- en verblijfskosten. Onder een aantal voorwaarden is het mogelijk tot 50% subsidie op deze kosten te krijgen. Hierover krijgt u nadere informatie tijdens het vrijblijvende intake-gesprek, u schrijft zich hiervoor in door uw gegevens te mailen. Voor meer informatie kunt u ook bellen met Gerald Baal via 010-478 07 60

 •