Sven Kallen in FD over belastinghervormingen in Spanje

20.02.2014 Auteur: Lex Rietman, Het Financieele Dagblad

Spanje wil verschuiving naar consumptiebelasting doorvoeren

Nederlandse ondernemer ziet vooral 'proefballonnetjes'

"In 2015 gaan we de belastingen verlagen." Dat was een van de weinige concrete beloften die onlangs in het Noord-Spaanse Valladolid te horen waren op de nationale conventie van de Volkspartij (PP) van premier Mariano Rajoy. Daarbij zou het accent liggen op een verschuiving naar indirecte — consumptieve—belastingen.

De belastingverlaging, waarvan de details nog niet bekendgemaakt zijn maar die in ieder geval in het verkiezingsjaar 2015 van kracht moet worden, is onderdeel van een ingrijpende hervorming van het Spaanse belastingstelsel waar minister Cristóbal Montoro van financiën aan werkt. Naar verwachting worden de plannen in de ministerraad van 28 februari aangenomen.

De Nederlandse ondernemer Sven Kallen uit Barcelona gelooft niet dat de belastingdruk werkelijk verlaagd zal worden. ‘Volgend jaar zijn er verkiezingen en daarom worden nu alvast wat proefballonnetjes opgelaten om een aantal belastingen te gaan verlagen’, zegt hij. Kallen denkt dat de totale belastingdruk echter juist zal toenemen, onder meer door een verschuiving van directe naar indirecte belastingen.

Een dergelijke verschuiving zou in lijn zijn met de richtlijnen van de Europese Commissie. Ook de commissie van experts, die door financiënminister Montoro is ingesteld en die achter de schermen werkt aan de voorbereiding van de hervorming, is daar voorstander van, blijkt uit uitgelekte aanbevelingen. 

Montoro wil de totale geldsom waar belasting over betaald wordt vergroten. Op die manier denkt de minister de belastingtarieven te kunnen verlagen zonder dat de inkomsten van de staat eronder lijden.

Spanje haalt vergeleken met andere Europese landen weinig belasting op. Volgens de Oeso was in 2012 de belastingdruk in Spanje 32,9% van het bruto binnenlands product (bbp), twee punten onder het gemiddelde van deze club van industrielanden. Ten opzichte van het gemiddelde in de eurozone liggen de Spaanse belastinginkomsten zelfs acht procentpunten lager.

Er is nóg een goede reden om de totale belastingdruk niet te verlagen. In 2015 moet het begrotingstekort volgens de afspraken met Brussel teruggebracht worden van 5,8% naar 4,2% van het bbp. Als de regering-Rajoy erin slaagt eind dit jaar de begrotingsdoelstelling te halen van 5,8%, iets waar deskundigen vraagtekens bij zetten, zou dat neerkomen op een ombuiging van ten minste € 16 mrd in 2015.

Verkiezingsjaar of niet, de belastingen verlagen in deze omstandigheden lijkt niet verstandig. Stevige economische groei valt op korte termijn niet te verwachten — volgens de officiele ramingen 0,9% in 2015 — en dus zou elke verlaging van de belastingdruk gecompenseerd moeten worden met pijnlijke bezuinigingen op basisvoorzieningen voor de bevolking. Terwijl burgers toch al steeds meer moeite hebben om het einde van de maand te halen. Ingrijpen in de basisvoorzieningen zou de kansen voor de Spaanse conservatieven bij de verkiezingen van eind 2015 nog kleiner maken dan ze nu al zijn.

Montoro ontkende onlangs met stelligheid dat de btw-tarieven omhooggaan. De tarieven zijn nu 21%, 10% en 4%. Om de btw-opbrengst te verhogen zullen goederen en diensten die tot nu toe in het lage tarief vallen in een hogere tariefklasse terechtkomen.

Een gevoelig punt daarbij is de positie van de toeristische en horecasector. Het toerisme is een van de kurken waar de Spaanse economie op drijft. De sector betaalt nu het gereduceerde tarief van 10% en de regering lijkt niet van plan daar verandering in aan te brengen.

Zwart Kwart
De lage belastingopbrengst in Spanje is grotendeels het gevolg van de omvangrijke zwarte economie, volgens onderzoeken zo'n 23% van het bbp, en het lage effectieve tarief dat grote bedrijven betalen. Nominaal betalen die ondernemingen 30%, maar effectief dragen zij slechts tussen 4% en 11% af. Daarentegen behoren de tarieven voor de loonbelasting in Spanje tot de hoogste van Europa.

Klik hier om het originele artikel te zien.