TRANSFER geaccrediteerd als SIB (Starters International Business) consultant van RVO

24.02.2014 Auteur: RVO/TRANSFER Consultancy

De regeling Starters International Business - Go Abroad, Well Prepared is een subsidieregeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dat een bedrijf een coachingtraject biedt dat in 3 stappen naar internationale aanpak leidt. Dit betekent dat uw bedrijf kosteloos kan worden ondersteund bij het bepalen van uw kansen op de internationale markten. Voor de uitvoering hiervan heeft RVO een aantal consultants aangewezen, waaronder Transfer.

Is Starters International Business - Go Abroad, Well Prepared (SIB) iets voor u? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek!

Besluit u om met ons het traject in te gaan, vraag dan bij RVO.nl een voucher aan. Deze voucher is 6 maanden geldig. U betaalt met een voucher de dienstverlening van Transfer, de SIB adviseur. Bij uw aanvraag moet u ook een verklaring de-minimis toevoegen.

Wat is Starters International Business

Export biedt nieuwe kansen voor uw bedrijf. Het kan leiden tot meer omzet en hét antwoord zijn op de toegenomen concurrentie op de binnenlandse markt.

Door export kunt u uw risico’s beter spreiden. Maar hoe pakt u dat goed aan? Wat zijn uw sterktes? Welke markten bieden kansen? En wat moet u doen om die kansen te pakken? Met Starters International Business - Go Abroad, Well Prepared komt u tot een duidelijk stappenplan waarmee u direct aan de slag kunt.
Waarom Starters International Business - Go Abroad, Well Prepared?

De regeling Starters International Business - Go Abroad, Well Prepared biedt een coachingtraject dat in 3 stappen naar internationale aanpak leidt. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland werkt samen met verschillende organisaties, die de uitvoering van dit traject voor hun rekening nemen.

Transfer kan u wegwijs maken voor wat betreft mogelijkheden en risico's van uw bedrijf in het buitenland. In drie tot vijf gesprekken komt het volgende aan bod:

  • Waar is uw onderneming goed in? Wat wilt u bereiken? Welke landen bieden kansen?
  • Hoe aantrekkelijk zijn de gekozen landen? Welk(e) land(en) biedt(en) de beste mogelijkheden?
  • Wat heeft u nodig om uw kansen in het/de gekozen land(en) te verzilveren?

Samen werken wij met u naar een concreet actieplan toe.

Starters International Business - Go Abroad, Well Prepared is voor mkb-ondernemers:

  • die geen of weinig ervaring hebben met zakendoen op buitenlandse markten,
  • die export vast willen inbedden in hun onderneming,
  • die beschikken over een organisatie en voldoende geld en
  • die zijn bereid tijd en geld te investeren om echt stappen over de grens te zetten.

Verder heeft uw onderneming in het huidige en de 2 voorgaande belastingjaren geen of beperkte deminimissteun ontvangen. In totaal mag een onderneming (of de groep waartoe die onderneming behoort) in het huidige en de 2 voorgaande belastingjaren (het moment van toezegging is bepalend, niet van uitbetaling) maximaal € 200.000 aan deminimissteun ontvangen.

  • Voor de sector wegvervoer geldt een plafond van €100.000.
  • Voor de visserijsector is dat €30.000.
  • Voor de landbouwproductiesector geldt een plafond van € 7.500.