Frankrijk missie Smart Grids (11-12 juni 2014)

31.03.2014 Auteur: FME

Matchmakingreis Smart Grids Frankrijk inclusief bezoek aan SGPARIS2014
Kansen en mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven in Frankrijk
11 & 12 Juni 2014
 

De FME organiseert samen met Transfer LBC een matchmakingreis (11-12 juni) voor de energiesector in combinatie met een bezoek aan de jaarlijkse Smart Grid beurs, het grootste evenement in Frankrijk voor deze sector. Dit evenement wordt gehouden in Parijs en biedt uitstekende netwerkmogelijkheden en kennisvergroting voor Nederlandse deelnemers. Inclusief individuele matchmakingafspraken en een collectief bezoek aan één van de vooraanstaande spelers. Bij eerdere missies naar Frankrijk werden deelnemers in contact gebracht met spelers als EDF, Alstom en GDF Suez.

Achtergrond

Onafhankelijkheid in de energievoorziening is sinds de jaren 70 een belangrijk criterium van de Franse politiek, maar Frankrijk beschikt zelf niet over grote reserves fossiele brandstoffen. Alternatieve oplossingen zijn derhalve van groot belang. 

 • Frankrijk koos voor kernenergie en beschikt over achtenvijftig reactoren ondergebracht in negentien kerncentrales die voorzien in maar liefst 74% van de binnenlandse energievoorziening (cijfers 2010).
 • De milieuwet ’Grenelle de l’Environnement’ (2007 en later) legt het accent op duurzaamheid en terugdringing van de CO2-uitstoot. Frankrijk heeft in 2020 dan ook als doel gesteld om 23% van de energiebehoefte duurzaam te voorzien.
 • Naast kernenergie, zet de Franse overheid in op zonne-energie, biomassa, (offshore) windenergie en innovatieve technologieën die besparingen mogelijk maken. Het belangrijkste Franse agentschap op dit gebied is het ADEME. ADEME is verantwoordelijk voor de verdeling van een groot aantal onderzoeks- en bouwsubsidies én de gelden van het investeringsplan ‘Investissements d’avenir’ op het gebied van duurzaamheid.
 • Frankrijk bereidt zich momenteel voor op de komst van een slim elektriciteitsnet. Het land heeft bovendien zelf een aantal actieve industri¬ële spelers op deze markt, zoals Alstom Grid, Schneider Electric, Veolia, EDF, GDF-Suez en Bouygues. Netwerkbeheerder ERDF vormt de rode draad van de Franse smart grid ambities.
 • Naar verwachting zal er de komende jaren vele miljarden euro’s in het slimmere net worden geïnvesteerd (bron: Systematic).

De gehele Franse industrie die zich bezighoudt met het onderwerp Smart Grids verzamelt zich van 11 tot en met 13 juni op de beurs en conferentie SGPARIS2014 , een goed moment om hierbij aan te sluiten.


 

 

 
Beurs bezoek en matchmaking

In samenwerking met Transfer organiseert de FME een matchmakingreis in combinatie met een bezoek aan deze jaarlijkse Smart Grid beurs, het grootste evenement in Frankrijk voor deze sector. Dit evenement wordt gehouden in Parijs en biedt uitstekende netwerkmogelijkheden en kennisvergroting voor de Nederlandse deelnemers.

U zult tijdens deze reis in contact gebracht worden met de voor u interessante partijen middels individuele matchmakingafspraken en daarnaast zal er een collectief bezoek gebracht worden aan één van de vooraanstaande spelers. Bij eerdere missies naar Frankrijk werden voor de deelnemers matchmakingsgesprekken georganiseerd met bedrijven als EDF, Alstom en GDF Suez.

Doelgroep
Dit bezoek inclusief matchmaking is met name interessant voor bedrijven en onderzoeksinstellingen die zich bezig houden op het gebied van:

 • Energie Opwekking / Leveranciers
 • Energie Opslag
 • Micro Grids
 • Smart Grids Management
 • Smarter homes
 • E-Vehicles
 • IT Oplossingen
 • Energy Security

Reis en verblijf
Na aanmelding ontvangt u van ons een vrijblijvend reis- en verblijfsvoorstel. U bent zelf verantwoordelijk voor het boeken van uw reis- en verblijf.

Meer informatie/Aanmelden
U kunt zich aanmelden via deze link. Na aanmelding zullen wij contact met u opnemen voor een intake gesprek om uw wensen en doelen te bespreken. Zo kan er ook gesproken worden over het exposeren op de beurs of het bijwonen van de conferentie zelf.

Deadline voor aanmelden is dinsdag 22 april a.s. Intakegesprekken worden zo veel mogelijk op donderdag 17 april ingepland.

Kosten voor deelname bedragen €1950,- per deelnemende organisatie exclusief BTW. De deelnamekosten voor een tweede deelnemer van een organisatie bedragen €500,-  per persoon exclusief BTW.

Meer informatie
Vereniging FME-CWM/ Cleantech Holland, Rogier Blokdijk, T: 079 3531295079 3531295 of E: rogier.blokdijk@fme.nl