Transfer geeft presentatie tijdens Workshop Windenergie Brazilië (28 mei Utrecht)

12.05.2014 Auteur: RVO

Bent u actief in windenergie? Doet u al zaken in Brazilië of wilt u juist starten met ondernemen op deze markt? Meldt u zich dan aan voor de Workshop Windenergie.

Datum
Woensdag 28 mei 2014 van 13.00 tot 17.00 uur.

Locatie
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Croeselaan 15
Utrecht

Organisator
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, in samenwerking met Cleantech Holland en
Holland Home of Wind Energy (HHWE)

Tijdens de workshop komt u alles te weten over de kansen die er voor Nederlandse ondernemers liggen in dit land. Transfer Gerald Baal zal tijdens deze workshop een presentatie over het onderwerp verzorgen.

Waarom deelnemen?

 • U krijgt in korte tijd een goed beeld van de kansen en knelpunten.
 • U komt direct in contact met andere Nederlandse bedrijven.
 • De bijeenkomst kan bijdragen aan het ontwikkelen van business cases.
 • U kunt aangeven hoe u denkt dat de overheid u kan ondersteunen.
 • U kunt uw wensen over aanvullende activiteiten bespreken.
 • U krijgt informatie over het ondersteunen van (startende) ondernemers (Partners for International Business).

Een definitief programma volgt nog.

Voor wie?
Deze workshop staat open voor:

 • Nederlandse bedrijven met ervaring in de sector;
 • Nederlandse bedrijven met interesse in ondernemen in Brazilië;
 • Brancheorganisaties;
 • Consultants;
 • Kennisinstituten;
 • (Semi)overheden.

Deelname
Kosteloos. Aanmelden: uiterlijk 21 mei 2014

Achtergrond
In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft Larive International een marktstudie uitgevoerd naar de marktkansen voor de Nederlandse windenergiesector in Brazilië. Daaruit blijkt dat er veel kansen liggen, vooral voor wind op land. De grootste kansen liggen op het gebied van R&D, design en engineering en exploitatie en onderhoud. Er is grote behoefte aan Nederlandse kennis en ervaring voor de verbetering van de aansluiting op het nationale elektriciteitsnet en de toepassing van turbines op het platteland. Brazilië heeft wel te maken met protectionisme, bureaucratie en een complexe regelgeving. Een goed doordachte marktstrategie is daardoor noodzakelijk.