Transfer reactie IOB onderzoek relatie Nederland en Latijns-Amerika

13.05.2014 Auteur: CEDLA

 

 

 

 


In 2012/2013 werd onder auspiciën van IOB een breed en ambitieus onderzoek verricht naar de relaties tussen Nederland en Latijns-Amerika waarin de balans werd opgemaakt van het Nederlandse beleid met betrekking tot Latijns-Amerika gedurende de afgelopen tien tot vijftien jaar. Dit onderzoek vond plaats tegen de achtergrond van een algemene heroriëntatie van het Nederlandse beleid, waarin meer nadruk wordt gelegd op economische betrekkingen.

De IOB-beleidsevaluatie en de diverse deelstudies die onderdeel zijn van dit onderzoek, maakten van deze ontwikkelingen de balans op. Onder andere de volgende thema’s werden in de evaluatie belicht:

  • duurzaamheid,
  • samenwerking voor vrede,
  • democratie en mensenrechten, economische diplomatie,
  • politieke samenwerking met de “grote drie” (Argentinië, Brazilië, Mexico) en
  • ontwikkelingssamenwerking.

Deze thema’s zijn nauw verbonden met een aantal strategische vragen:

  1. welke algemene ontwikkelingen liggen aan de recente veranderingen in de betrekkingen tussen Nederland (en daarmee de EU) en Latijns Amerika ten grondslag?
  2. Zijn de veranderende Nederlandse politieke visie en beleidsvorming hier een goed, dat wil zeggen relevant en effectief antwoord op?
  3. Hoe kijken onze Latijns-Amerikaanse 'verre buren, goede vrienden' hier naar?
  4. Voor welke uitdagingen komen de betrekkingen in de nabije toekomst te staan en is Nederland daar politiek en beleidsmatig goed op toegerust?

Deze en andere vragen stonden centraal in het symposium dat op 8 mei jongstleden werd georganiseerd door het Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika (CEDLA) in het kader van hun 50-jarig jubileum en in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD).

Het symposium, dat plaatsvond in het Nutshuis te Den Haag, werd een middag met kritische commentatoren en reflecties van gebruikers van het rapport (politici, ambtenaren) en andere stakeholders (NGO’s, bedrijfsleven, media). Na een bondige presentatie van het rapport was er ruimte voor kritische reacties van verschillende belanghebbenden en geïnteresseerden. Gerald Baal van Transfer LBC was tevens uitgenodigd om bij het symposium aanwezig te zijn en zijn persoonlijke reactie op de inhoud van het rapport te geven.