Handelsmissie Dutch Energy Solutions EPC-Contractors te Parijs (10+11 december 2014)

28.10.2014 Auteur: FME

 

In samenwerking met Transfer Consultancy en de Nederlandse Ambassade in Parijs organiseert Dutch Energy Solutions op 10 & 11 december 2014 een handelsmissie naar Parijs. De handelsmissie heeft als doel Engineering Procurement en Contracting bedrijven (EPC’ers) in Parijs te bezoeken die werkzaam zijn voor grootschalige Olie- Gas- en Power projecten in de Golfregio.

De grote olie- en gas projecten in de golfregio bieden kansen voor Nederlandse bedrijven die onderscheidende producten of diensten kunnen aanbieden. Vanaf 2009 organiseert Dutch Energy Solutions regelmatig handelsmissies naar de golfregio en collectieve bezoeken aan EPC’ers die zich vanuit Europa richten op olie en gasprojecten in de golfregio. Deze EPC’ers hebben een internationaal kantorennetwerk om de projecten voor te bereiden en contact te onderhouden met toeleveranciers. Dit betekent dat de contacten voor projecten in de Golfregio ook gezocht moeten worden in Parijs, Londen, Houston en Korea.

Geïdentificeerde EPC-contractors
De volgende EPC-contractors zullen benaderd worden voor een collectief bezoek:

Een selectie van bovenstaande EPC’ers zal tijdens het tweedaagse programma worden bezocht, het definitieve programma is mede afhankelijk van de samenstelling van Nederlandse deelnemers. In de bijlage treft u een overzicht aan van de projecten/vestigingen in de Golfregio van bovenstaande EPC’ers.

Opzet en duur van de missie
De missie zal in een breder kader worden geplaatst dan alleen de projecten in de golfregio. Vooral ook toekomstige projecten zijn van belang en deze missie biedt de mogelijkheid om hiervoor de eerste contacten te leggen.

Het doel van de missie heeft daarmee een tweeledig karakter:

  1. Specifieke projecten bespreken en mogelijkheden tot participatie onderzoeken
  2. Algemene contacten leggen met genoemde EPC’ers voor toekomstige projecten.

De duur van de missie is gesteld op twee dagen. Het uitgangspunt is dat deelnemers aan de missie het volledige programma bijwonen. Hiervoor zullen collectieve bijeenkomsten ten kantore van de te bezoeken partijen worden georganiseerd. Zodra de Nederlandse deelnemerslijst bekend is, zal Transfer consultancy met ondersteuning van de Nederlandse ambassade in Parijs het bezoekprogramma verder uitwerken.

Voorlopig programma
9 december 2014:
Individuele heenreis naar Parijs

10 december 2014:
Ochtend en middag: Bezoek aan EPC contractors
Avond : netwerkreceptie en/of diner

11 december 2014:
Ochtend en middag: Bezoek EPC contractors
Avond: Terugreis naar Nederland

Deelname en kosten
U kunt zich tot 1 november a.s. aanmelden via deze link. Leden van het exportplatform Dutch Energy Solutions kunnen deelnemen tegen het tarief van € 995,-*. De kosten voor deelname aan het collectieve programma voor niet leden bedragen € 1295,-*.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. De bijkomende kosten, zoals reis- en verblijfkosten, individueel transport zijn voor eigen rekening.

Annuleringsvoorwaarden
Op de handelsmissie zijn de ‘Algemene voorwaarden FME voor deelname aan de door afdeling internationaal ondernemen georganiseerde activiteiten’ van toepassing.

Toelichting en informatie
* Deelnamekosten zijn berekend op één deelnemer per bedrijf. Een tweede deelnemer van een bedrijf betaalt € 500,- als bijdrage in de collectieve kosten. Voor partners van het cluster Dutch Energy Solutions geldt voor een tweede deelnemer een bijdrage in de collectieve kosten van € 350,-.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Judith van Akkeren, E judith.van.akkeren@fme.nl, T (+31) 79 353 11 96(+31) 79 353 11 96.

Uitvoerende partners: