Mediterraan Water Forum Spanje

06.11.2014 Auteur: RVO

Mediterraan Water Forum
Tijdens het Mediterraan Water Forum kunt u een stand huren om uw producten en diensten te presenteren. Zo kunt u in contact komen met nieuwe handelsrelaties. In de bijlage staan de voorwaarden en tarieven.

Seminar
De Nederlandse ambassade in Spanje organiseert een seminar tijdens dit evenement, op dinsdag 25 november. Doel van het seminar is in de watersector tussen overheid, onderzoekswereld en bedrijfsleven van beide landen te bevorderen. Internationale samenwerking biedt mogelijkheden om nieuwe projecten en producten te ontwikkelen en nieuwe markten te openen.

Speciale nadruk tijdens het seminar ligt op water in de landbouw. De landbouwsector is belangrijk voor Murcia, maar het gebied kampt met een grote waterschaarste. Murcia voorziet slechts in de helft van haar waterbehoefte. Een Spaans-Nederlands consortium presenteert een project dat in dit verband wordt uitgevoerd.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet zich actief in voor de belangen van Nederlandse bedrijven in het buitenland. Onder meer via het netwerk van ambassades.

Programma seminar
Het programma van het seminar heeft drie blokken:

Overheid/bedrijfsleven: in dit gedeelte presenteren beide landen hun beleid, strategie, prioriteiten en specifieke deskundigheid.
Marokko/Tunesië, Saoedi-Arabië en Portugal kennen een soortgelijke watersituatie als Spanje wat betreft waterschaarste. Vertegenwoordigers uit deze landen schetsen een beeld van de situatie in hun land en geven daarbij aan waar zij behoefte aan hebben.
Water efficiency in de landbouw: Nederland en Spanje presenteren de resultaten van een concreet gezamenlijk project dat bijdraagt aan oplossingen voor de bestaande waterproblematiek. Dit project, IRIS (Intelligent Reclaim Irrigation System), is uitgevoerd door een consortium van twee Nederlandse bedrijven en drie Spaanse bedrijven/instanties. Verder zal er aandacht zijn voor ontziltingsinstallaties, gewassen die bestand zijn tegen brak water en de structuur en organisatie van de Spaanse irrigatiewaterschappen.
Na afloop van het seminar is er gelegenheid om te netwerken. Tijdens het seminar is er simultane vertaling van het Engels in het Spaans en omgekeerd. Het definitieve programma voor het seminar wordt binnenkort gepubliceerd.

Informatie en deelname
Neem voor vragen of deelname aan het seminar contact op met de Landbouwraad van de Nederlandse Ambassade in Madrid, Tineke Zwitser, mad-lnv@minbuza.nl of tineke.zwitser@minbuza.nl.

Aanmelding voor het Mediterraan Water Forum 2014 kan tot en met 14 november.

Download voorwaarden en tarieven Mediterraan water forum