Missie naar Frankrijk Offshore wind opnieuw opvallend succesvol

09.12.2014 Auteur: Transfer LBC

Afgelopen oktober werd opnieuw een handelsmissie naar Frankrijk georganiseerd voor de offshore windenergie sector. Transfer, FME en de Nederlandse ambassade te Parijs sloegen wederom de handen ineen na een eerdere succesvolle samenwerking in 2012. Het resultaat: Een grote Nederlandse vertegenwoordiging van bedrijven uit de sector in Frankrijk, met als missie de Franse markt te onderzoeken en gelijk van de gelegenheid gebruik te maken om hun diensten en producten aan belangrijke Franse partijen te presenteren.

De Nederlandse expertise op het gebied van offshore windenergie, wereldwijd hoog gewaardeerd en de mogelijkheden die de Franse markt hierin biedt, gaf het belang van deze missie aan voor beide partijen. Een groep van 10 veelgeprezen Nederlandse bedrijven uit de offshore wind sector reisde op 21 oktober naar Frankrijk om uiteindelijk contact te leggen met meer dan 25 Franse partijen uit de sector.

De missie begon letterlijk 'offshore' met een boottocht inclusief diner over de Seine, waarbij de deelnemers in staat werden gesteld om de eerste contacten te leggen. Tijdens deze tocht maakten de heer Rogier Blokdijk, Program Manager van de FME, en de heer Gerald Baal, coördinator van het gehele project en CEO van Transfer LBC, van de gelegenheid gebruik om alle deelnemers te verwelkomen.

De volgende ochtend werd de missie voortgezet in de residentie van de Nederlandse ambassadeur in Parijs, de heer Ed Kronenburg. De delegatie werd hartelijk ontvangen door de heer Huub Buise, Handels- en Economisch Adviseur van de Nederlandse Ambassade te Parijs. Het programma begon met een introductie van het EDF door de  heer Laurent Smagghe (Relations with Industry Offshore Wind at EDF EN) en de Secretaris Maritieme Activiteiten, de heer Michel Benoit. Na hun introducties volgde een presentatie van de heer Rogier Blokdijk, Programma Manager en Project Verantwoordelijke van FME.

Na de introducties, de presentatie en een informele gezamenlijke lunch werden de deelnemers enthousiast ontvangen door leden van EDF voor individuele afspraken, waar de mogelijkheid werd geboden om te sparren over mogelijkheden van samenwerking.  Deze intensieve eerste dag werd afgesloten met een ontspannen cocktail en woorden van dank door de heer Blokdijk.

De tweede dag van de missie werd vervolgd in Caen aan de Noordwestkust van Frankrijk, een belangrijk gebied voor Franse offshore wind energie ontwikkelingen. In feite werden de kusten van Normandië en Bretagne, vlakbij Engeland, als eerste geselecteerd bij plannen voor de bouw van windparken. De reis begon bij 'La Miriade', een smeltkroes van wetenschappelijke, industriële, economische en sociale innovatie. Nadat de deelnemers meer te horen hadden kregen over het gebied Normandië en upcoming offshore wind projecten aan zowel de kust als in het havengebied, was het tijd voor de introductie van vooraanstaande partijen uit de Franse offshore wind energie sector: Ports Normands Associés (PNA), de West Normandy Marine Energy (WMNE) en de Franse Chamber of Commerce, deelden hun know-how met de Nederlandse delegatie.

Na een onderbreking waarin de informatie verwerkt werd en hier en daar onderling één en ander nabesproken, volgden intensieve B2B bijeenkomsten tussen de Franse en Nederlandse bedrijven uit de sector. Deze bijeenkomsten waren van cruciaal belang voor beide partijen, omdat Nederlandse bedrijven van tevoren hadden kunnen aangeven in welke Franse projecten zij specifieke interesse toonden en daarom van tevoren goed was onderzocht welke Franse partijen daarbij betrokken zijn. Op deze manier konden al tijdens de bijeenkomsten op deze dag eventuele partnerships en allianties besproken worden met de betreffende Franse counterparts. En inderdaad werden direct volgende afspraken ingepland. Een lunchbuffet sloot de sessie van deze "rendez-vous".

Na een week waarin succes na succes werd geboekt kan worden teruggekeken op wederom een vruchtbare en positieve missie. De Franse offshore windenergie sector was erg open over ontwikkelingen in de markt en invloedrijke Franse partijen stonden open voor het Nederlandse bedrijfsleven en de know-how die zij meebrachten. En nog belangrijker, de basis werd gelegd voor toekomstige samenwerking in de vorm van vervolgafspraken en het ondertekenen van de eerste contracten. De missie werd terecht gebruikt ter oriëntatie van verdere samenwerking tussen beide complementaire partijen en als startpunt voor nieuwe welvarende projecten.

In het eerste kwartaal van 2015 zal een nieuwe offshore wind missie naar Frankrijk plaatsvinden, ditmaal met medewerking van GDF Suez. Als u geïnteresseerd bent in het ontvangen van meer informatie, laat u dit ons dan weten via info@transfer-lbc.com