Economische missie naar Canada met minister Lilianne Ploumen (26 mei - 4 juni 2015)

16.03.2015 Auteur: RVO / Transfer LBC

Wilt u zakendoen in Canada? Ga dan mee met de economische missie met Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Toronto: 26 t/m 29 mei 2015
Vancouver: 1 t/m 4 juni 2015

De missie naar Canada loopt parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Canada.Willem-Alexander en Máxima vertrekken woensdag 27 mei en blijven tot en met vrijdag 29 mei. Bert Koenders, minister van Buitenlandse Zaken, reist ook mee. Het bezoek van het koningspaar volgt op uitnodiging van David Johnston, gouverneur-generaal van Canada, en zijn echtgenote Sharon Johnston.

Canada
In Canada woont meer dan 80 procent van de bevolking in steden. Gezien de ruim 250.000 immigranten die Canada jaarlijks verwelkomt, staan metropolen als Toronto en Vancouver voor uitdagingen die vragen om duurzame en slimme oplossingen. Nederlandse bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan deze oplossingen bijvoorbeeld met energiezuinige gebouwen, stadsplanning, bodemsanering, delta- en watertechnologie en voedseltechnologie. Deze economische missie, deels geleid door minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, geeft uw bedrijf de mogelijkheid uw marktkansen te verkennen en uw netwerk uit te breiden.

Meer informatie over Canada

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze missie in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de ambassade in Ottawa en het consulaat-generaal in Toronto en Vancouver.

Programma
Het programma voorziet in matchmaking, gekoppeld aan thematische seminars. Daarnaast zullen netwerkactiviteiten en bedrijfsbezoeken worden georganiseerd. Ten slotte kunnen de missies worden benut om bijvoorbeeld contracten of MoU’s te ondertekenen in het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders. Het missiegedeelte in Vancouver biedt de gelegenheid deel te nemen aan één van de beste conferenties en beurzen op gebied van duurzaam bouwen in Canada: de Canadian Greenbuilding conferentie van 2 t/m 4 juni 2015. Een geweldige netwerkgelegenheid voor uw bedrijf.

Meer informatie over het programma, klik hier
Conceptprogramma, klik hier

Focus op sectoren
De missie naar Canada biedt in het bijzonder kansen voor de volgende (top)sectoren:

  • Water (rivieroeverbescherming en ontwikkeling, delta- en watertechnologie, duurzaam stroomgebiedmanagement);
  • Bodem (efficiënt gebruik van land en ondergrond; bodemsanering en hergebruik);
  • Stadsplanning (resilient (delta) cities, urban planning, landschaps- en gebouwarchitectuur, afvalmanagement);
  • Agri & Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen ('Feeding the City': voedselverwerking (technologie) en food innovations, oplossingen op het gebied van nutritional/health/sustainability).

Gelijktijdig aan het staatsbezoek vinden twee missies plaats. Minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking leidt een economische missie en minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap leidt een academische missie.

Deelname
De kosten van deelname aan de missie bedragen € 950 per bedrijf (max. twee deelnemers per bedrijf). Bij meer dan twee deelnemers per bedrijf bedragen de meerkosten € 475 per extra deelnemer. Reis- en verblijfkosten en eventuele kosten in het kader van de individuele matchmaking (tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen. Voor aanmelding, klik hier

Informatie
Voor meer informatie over deze economische missie kunt u contact opnemen met Karin Schipper, tel. 088 602 1146088 602 1146 of email karin.schipper@rvo.nl