Verslag TRANSFER Studie en Workshop: Marktkansen PV / zonne-energie Brazilië

07.05.2015 Auteur: RVO

Op 20 april vond bij RVO in Den Haag de bijeenkomst plaats 'Marktkansen voor de Nederlandse zon PV-sector in Brazilië'. Onder de ruim 30 deelnemers bevonden zich veel bedrijven uit de Nederlandse PV-sector. Ook kennisinstellingen waren aanwezig.

Marktverkenning PV-sector Brazilië

Op de bijeenkomst werden de resultaten van de marktverkenning Zon PV in Brazilië gepresenteerd. Onderzoeksbureau Transfer LBC heeft het onderzoek uitgevoerd en presenteerde de gegevens in een workshop voor genodigden. Samengevat luiden de conclusies uit het rapport: De Braziliaanse overheid zet in op diversificatie van de energiemix en kijkt daarbij nadrukkelijk naar zonne-energie. Echter in Brazilië is nog nauwelijks sprake van een PV-industrie, dus hier liggen op korte termijn de belangrijkste kansen voor de Nederlandse PV-industrie. Dit werd bevestigd door Nico Schiettekatte, innovatieraad in São Paulo. “Het is nu het moment om die kansen te pakken”.

Het advies luidt om als consortium de Braziliaanse markt verder te gaan verkennen, gebruik makend van het postennetwerk en het instrumentarium van RVO en overige specialisten die bij de marktentree kunnen ondersteunen. Opmerkelijk gegeven dat uit het onderzoek kwam is dat Nederland in Brazilië voor wat betreft zon PV niet bekend staat als een land met hoogwaardige technologie. Daar moet dus ook aan gewerkt worden.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Naast kansen zijn er ook hordes die genomen moeten worden zoals het ingewikkelde importtraject, de bureaucratie en de 'local content' eisen. Mevrouw Balsa van de Braziliaanse ambassade in Den Haag erkent dat deze hordes er zijn maar geeft daarbij aan dat ze vooral als een kans gezien moeten worden. Heb je deze hordes eenmaal genomen dan heb je immers een grote voorsprong op de concurrentie.

Het lezingen deel werd afgesloten de Kamal Afarmach van RVO die één van de RVO instrumenten, de Partners for International Business ( PIB) regeling, toelichtte. PIB richt zich op groepen bedrijven en kennisinstellingen die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden. PIB werkt vanuit een afgestemde strategie in plaats van losstaande activiteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet met dit programma economische diplomatie in om handels- en investeringsbelemmeringen weg te nemen. Hierdoor kunnen ondernemers kansen verzilveren. PIB is een vraag gestuurd, flexibel en slagvaardig programma. De inbreng van de overheid concentreert zich op economische diplomatie.

Ook zijn er aanvullende activiteiten op het gebied van promotie en matchmaking, overheid-totoverheid-samenwerking (G2G) en kennisuitwisseling programma’s (K2K).
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/partners-international-business-pib

Om een goede kans van slagen te hebben op de Braziliaanse markt is het aangaan van samenwerkingsverbanden met het lokale bedrijfsleven cruciaal. Hierbij valt te denken aan in Brazilië gevestigde onderzoeksinstituten, projectontwikkelaars, potentiele toeleveranciers, bedrijven met productiecapaciteit, energieadviseurs, installatie- en onderhoudsbedrijven, enzovoort.

Missie PV-sector Brazilië

Vanuit de Nederlandse ambassade ligt er momenteel een voorstel voor een verkennende zon PV missie naar Brazilië ten tijde van de Intersolar beurs die van 1-3 september 2015 wordt gehouden in São Paulo. Intersolar is de grootste zonne-energiebeurs van Zuid-Amerika.

Heeft u interesse in deelname? Laat het ons weten via info@transfer-lbc.com