Milieu in Spanje: een groeimarkt

20.05.2003 Auteur: Auteur: Karel Beckman
Dit valt op te maken uit het marktrapport ‘Schone technologie in Spanje’ *) naar aanleiding van een recent onderzoek naar de kansen voor Nederlandse milieubedrijven op de Spaanse markt. Het onderzoek, in opdracht van het Nederlandse Consulaat-Generaal te Barcelona uitgevoerd door Transfer Latin Business Consultancy, is gebaseerd op tientallen interviews met Spaanse bedrijven, onderzoeksinstituten en adviesorganisaties.

Groei zet door
De achterstand van Spanje op milieugebied betekent niet dat de markt voor milieutechnologie er stilstaat. Integendeel, die groeit jaarlijks met 17 procent en beloopt nu bijna 1 miljard euro in stand-alone apparatuur en procestechnologie.
De komende jaren zal de groei verder doorzetten. Deels door een toenemend milieubewustzijn, maar ook door de geleidelijk steeds strengere wetgeving op dit gebied. Zo zal de implementatie van het Europese IPPC-besluit (gericht op de integrale preventie en controle van afval en vervuiling) 6.000 Spaanse bedrijven rechtstreeks beïnvloeden. Het gaat vooral om bedrijven uit de agro-industrie, de chemie, de grafische industrie en de metaalsector.

Ook waterzuivering is een groeimarkt in Spanje. De kwaliteit van het water is zeer wisselend. In veel steden bestaan plannen voor waterzuiveringsprojecten. Spanje telt ook nog weinig moderne vuilverbrandingsinstallaties. Recycling en gescheiden afvalinzameling zijn in opkomst.
Bodemvervuiling is nog nauwelijks een thema, maar dat kan veranderen. Volgens diverse experts ontstaat er in de komende tien jaar een grote markt voor analyse, sanering en advisering op bodemgebied. Het controleren van de uitstoot van giftige gassen staat eveneens nog in de kinderschoenen in Spanje. Maar door nieuwe milieuwetgeving zal ook hier verandering in komen. Nu al investeren met name de chemische en de metaalindustrie aanzienlijk in emissiebeperkingen. Deze twee sectoren zijn, samen met de papierindustrie, sowieso de grootste investeerders in milieutechnologie.

Ingangen
Het onderzoeksrapport van Transfer Latin Business Consultancy biedt diverse ingangen voor Nederlandse bedrijven die actief willen worden op de Spaanse milieumarkt. Het rapport geeft uitgebreide beschrijvingen van een groot aantal Spaanse milieubureaus, onderzoeksinstellingen en andere organisaties die open staan voor samenwerking met Nederlandse partijen. Zo wil het technische instituut Ainia, opgericht vanuit het MKB, graag in contact met Nederlandse specialisten op het gebied van watervervuiling.Het Gaiker Instituut in Bilbao wil graag met een Nederlandse partij technologie-applicaties ontwikkelen in onder meer de biotechnologie, recycling van bouwafval en energiebesparing. Dat zijn maar enkele voorbeelden. Als het gaat om waterbesparing, geven vrijwel alle marktpartijen aan dat ze graag met Nederlandse bedrijven willen samenwerken.

Het rapport geeft verder per regio aan wat de belangrijkste milieuthema’s zijn en welke sectoren de meeste groeimogelijkheden bieden. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste milieuprojecten en programma’s van de Spaanse overheid. Natuurlijk ontbreken ook uitgebreide internetgegevens niet.

Voor nadere informatie:
EVD, Jeanette de Lannoy
telefoon: (070) 778 89 55
e-mail: lannoy@evd.nl

*) Het marktrapport ‘Schone technologie in Spanje’ uit december 2002 is te bestellen via de EVD-site. Prijs: € 50,00