Economische missie naar Canada: Impressie gedeelte Vancouver

02.06.2015 Auteur: TRANSFER

Een deel van de Nederlandse delegatie vervolgde vorig weekend de economische missie in Vancouver, waar van 2 tot en met 4 juni het Canadese Green Building Conference plaatsvond. Nederlandse bedrijven werden hier ingelicht over de nieuwste trends in Duurzaam Bouwen in West Canada en konden tevens hun eigen innovaties op de Brits-Colombiaanse markt promoten.

Maandag 1 juni
Op maandag werd een stadstour georganiseerd met diverse bezoeken aan duurzame bouwprojecten, waaronder een bezoek aan de 'Laneway’ huizen. Dit typische Vancouver verschijnsel van kleine huizen die op eigen grond achter het bestaande huis worden gebouwd vloeit voort uit de stijgende grondprijzen en zijn dé oplossing om een hogere bebouwingsdichtheid te bereiken zonder dat een woonwijk zijn oorspronkelijke karakter verliest.

De middag werd gehost door Dudoc (Nederlandse Urban Design Center). Na de lunch kregen de deelnemende bedrijven de mogelijkheid om Canadese counterparts persoonlijk te spreken tijdens de door TRANSFER opgezette matchmake gesprekken. Ook hier werd lovend gesproken over de kwaliteit van de gemaakte afspraken.


Aansluitend volgde in samenwerking met Lighthouse Sustainable building Centre de workshop Duurzame Bouw ‘Perspectives West Canada and The Netherlands’ en werd de dag afgesloten met een netwerk receptie (i.s.m. Vancouver Economic Commission).


Dinsdag t/m donderdag 2-4 juni: Canadese Green Building Conference
Op dinsdag 2 juni organiseerde de CaGBC een Green Building Tour voor internationale bezoekers, waaronder een bezoek aan Olympic Village en diverse LEED projecten@UBC. Erna volgde een welkomstreceptie in het Vancouver Convention Centre.

Op woensdag 3 juni ging de Canadese Green Building Conference officieel van start met het thema ‘Building Lasting Change’. Het programma bevatte onderwijssessies, een expo vloer, opnieuw business-to-business meetings en keynote speakers. De deelnemende bedrijven waren vrij om hun eigen programma samen te stellen in deze conferentie, afhankelijk van hun eigen belangen. Kortom: Een interessant en inspirerend programma waar Nederlandse en Canadese technologieën elkaar ontmoetten en samen werkten aan een duurzame samenwerking tussen de twee landen.

Donderdag 4 juni, de laatste dag van de missie, startte met een ontbijt in het Vancouver Convention Centre, waarna de missiedag werd aangevangen met een Conference programma. De Nederlandse deelnemers konden hierna opnieuw matchmake gesprekken voeren met Canadese counterparts.

Ook in Vancouver werden overeenkomsten getekend door de deelnemers aan de economische missie. Matchmaking met Canadese bedrijven door TRANSFER leidde tot de ondertekening van een MOU (Memorandum of Understanding). Onder toeziend oog van de directeur Internationaal Ondernemen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rene van Hell en de Consul-Generaal te Vancouver Gert Heijkoop zet Raoul Voeten van Cubbicco zijn handtekening (montage modulaire huizen door het van oorsprong Nederlandse VeenkampBC).

Mw Karin Schipper, Project Manager economische missie bij RVO

"De matchmaking welke het team van TRANSFER heeft uitgevoerd tijdens de economische missie naar Canada (parallel aan het Koninklijk bezoek) is zeer goed verlopen. De intakes en de communicatie met de bedrijven waren prima. Ook de hands-on ondersteuning tijdens de missie was zeer prettig. De meetings waren van hoge kwaliteit en de deelnemers waren zeer tevreden."

Mw Irma Verhoeven, Communication & Branding Manager Canada & Canadian Connections bij Walas Concepts Rotterdam-Vancouver

"I've been part of the Dutch Trade mission to Toronto and Vancouver over the last two weeks. It was very interesting and useful. I met lots of great people and promising business contacts. Many thanks to the Dutch consulate in Toronto and Vancouver. Also many thanks to Jessie Brockhoff and Gerald Baal for an excellent match making job."