Mexico: solar & biomass hot

01.06.2003
De nadruk in het onderzoek ligt op fotovoltaïsche zonne-energie (PV) en biomassa. De perspectieven zijn gunstig: de vraag naar elektriciteit groeit gestaag, met 6 procent per jaar.

Onder invloed van het milieubeleid leeft een sterke wens om meer aan duurzame energie te doen. Die wens is ook vastgelegd in officieel regeringsbeleid: Mexico wil de komende drie jaar 1.000 MW aan duurzaam productievermogen bijbouwen.

Uiteraard gaat het daarbij vooral om waterkracht en aardwarmteprojecten, die nu samen al 25 procent van het landelijke elektriciteitsproductievermogen uitmaken, maar de overheid kijkt ook nadrukkelijk naar PV en wind. Vooral vanuit het bedrijfsleven bestaat daarnaast veel belangstelling voor biomassa.


Ondanks grote olie en gasreserves wordt in Mexico een aanzienlijk deel van de elektriciteitsbehoefte duurzaam opgewekt. Alleen al de waterkrachtcentrales in het land hebben een gezamenlijk vermogen van ruim 9600 MW. De mogelijkheden van duurzame energie zijn nog lang niet uitgeput. Daarbij gaat het niet alleen om waterkracht en aardwarmte, bronnen die voor Nederlandse bedrijven minder interessant zijn, maar ook om fotovoltaïsche zonne-energie, biomassa en windenergie. Omdat terugleververgoedingen laag zijn, hebben kleinschalige, zelfvoorzienende projecten de beste perspectieven.

Dit marktrapport is gemaakt in opdracht van de EVD, in samenwerking met het NBSO in Monterrey, Mexico uitgevoerd door Transfer Latin Business Consultancy.

Meer informatie?
EVD, mw. Simone Mellegers
Regio Informatiemanager voor Mexico en Belize
mellegers@evd.nl
T: 070-3797475

*) Het marktrapport 'Mexico: Biomass & Solar Energy' is te bestellen via de EVD-site. Prijs: € 50,00