Latijns-Amerika: Kansen voor Nederlandse leveranciers van medicijnen en grondstoffen

02.07.2015 Auteur: RVO

De Mercosullanden Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela gaan gezamenlijk hun medicijnen en medisch materiaal inkopen. Zij hopen zo betere prijzen te kunnen bedingen. Zo zal de toegang tot medische behandeling voor de bevolking toenemen en de gezondheidszorg duurzamer worden, aldus de Braziliaanse Minister van Gezondheid Arthur Chioro. Ook op het gebied van de registratie van orgaantransplantaties gaan de landen samenwerken. Daarbij sluiten ook Bolivia, Chili, Colombia, Ecuador en Peru aan.

Nederlandse leveranciers van medicijnen kunnen hierop inspelen!

Concreet liggen er drie voorstellen op tafel:

  • Elke lidstaat kan een aanbesteding doen en andere landen toestaan onder hetzelfde contract aankopen te verrichten. Deze mogelijkheid wordt door Brazilië onderzocht;
  • Als derde optie is er de mogelijkheid een internationaal verdrag te sluiten om als economisch blok inkopen te doen.

Deze drie mogelijkheden hoeven elkaar overigens niet uit te sluiten.

Daarnaast worden maatregelen onderzocht voor toegang tot generieke geneesmiddelen, bilaterale overeenkomsten voor de aanschaf van diverse producten en versterking van databanken voor geldende prijzen en overige informatie voor acquisitie. Ook is er een akkoord getekend voor de integratie van het Braziliaanse Nationale Systeem voor Transplantaties in het informatiesysteem van de regio: het Mercosul Register voor Donatie en Transplantaties (DONASUR). Behalve de bovengenoemde lidstaten hebben Bolivia, Chili, Colombia, Ecuador en Peru ook toegang. Tevens vormt dit systeem een basis voor toekomstige verdragen op het gebied van uitwisseling van kennis en technologie.

Bron: klik hier

Meer informatie:
Hans Dorresteijn
brasilia@ianetwerk.nl