Nieuwe datum Handelsmissie Bolivia en Peru voor de gassector (14-18 maart 2016)

17.12.2015 Auteur: Transfer LBC


Van 14 tot en met 18 maart 2016 organiseert FME samen met de Nederlandse ambassade te Lima en TRANSFER Consultancy, in opdracht van RVO een handelsmissie richting Bolivia en Peru voor Nederlandse bedrijven en instellingen uit de gassector. In deze week zal de Nederlandse delegatie kennismaken met de Boliviaanse en Peruaanse gassector en met de belangrijkste spelers middels presentaties en veldbezoeken. Aansluitend zullen individuele afspraken worden opgezet om meer diepgaande informatie te krijgen over de uitdagingen waarvoor de Boliviaanse en Peruaanse gassector staan, ingangen te creëren en samenwerkingsverbanden aan te gaan. 

Peru

Peru staat als droge aardgasproducent op de derde plaats in Centraal- en Zuid-Amerika en is goed voor een jaarlijkse productie van 420 BCF en een reserve van 15 TCF. Ondanks het feit dat de Peruaanse overheid aardgas ziet als schone en goedkope bron van energie en derhalve een pro-gas beleid voert teneinde massale huisaansluitingen te realiseren, kampt het land met problemen bij de distributie ervan. De grootstedelijke gebieden waaronder Lima zijn afhankelijk van vervoer over zee, waarbij de aanvoer afhankelijk is van de situatie op zee (hoogte golven). Dit heeft te vaak constante aanvoer bemoeilijkt met alle gevolgen van dien. Het landschap en de infrastructuur richting de rurale gebieden bemoeilijken het transport en voeren de kosten op, terwijl aanvoer via buizen de veiligste, goedkoopste en meest constante manier is voor distributie.

Bolivia

In Bolivia geldt een soortgelijk verhaal. De jaarlijkse productie van 557 BCF is hoger dan in Peru, de reserve ligt echter iets lager met 10 TCF. Het belangrijkste verschil is dat Bolivia het meeste van zijn gas (470 BCF) exporteert richting Brazilië en Argentinië en slechts een klein gedeelte verbruikt voor lokale consumptie (87 BCF), wat aangeeft dat Bolivia niet zijn volledige potentieel van deze energiebron gebruikt. Ook de Boliviaanse regering gelooft net als Peru in aardgas als de belangrijkste energiebron en heeft als streven massale huisaansluitingen, maar bewandelt een andere weg door nationalisatie van de sector.

Kansen voor de Nederlandse gassector

Deze cijfers laten duidelijk het probleem zien in de gassector. Zowel Bolivia als Peru hebben een schone en goedkope bron van energie, maar het gebruik is beperkt tot de grootstedelijke gebieden. Door de invoering van nieuwe technologie en kennis met betrekking tot het vloeibaar maken, opslag en transport van aardgas door de Nederlandse gassector kan de ontwikkeling van de landelijke gebieden van zowel Bolivia en Peru versneld worden.
In de bijlage treft u nadere informatie over de kansen in de gassector in Bolivia en Peru aan.

Voorbereidende bijeenkomst in Nederland

Op maandag 25 januari 2016 zal van 15.00-17.00 uur een informatiebijeenkomst worden georganiseerd bij FME in Zoetermeer. Deze bijeenkomst staat ook open voor bedrijven die (nog) niet hebben ingeschreven voor de missie naar Bolivia en Peru. Tijdens deze bijeenkomst zal door FME, de Nederlandse Ambassade in Lima en Transfer Consultancy worden ingegaan op de kansen voor de Nederlandse gassector in Bolivia en Peru. Deelname is gratis. Voor deze informatiebijeenkomst kunt u zich aanmelden via deze link.

Voorlopig ProgrammaDeelname en kosten

U kunt zich inschrijven via deze link tot 1 februari 2016. De kosten van deelname bedragen € 450,- exclusief BTW* per persoon. Daarnaast zijn kosten voor reis-en verblijf, tolken en andere individuele kosten voor eigen rekening. Er is maximaal plaats voor 12 deelnemers, acceptatie gebeurt derhalve op basis van volgorde op binnenkomst inschrijving.

Annuleringsvoorwaarden

Op de handelsmissie zijn de ‘Algemene voorwaarden FME voor deelname aan de door afdeling internationaal ondernemen georganiseerde activiteiten’ van toepassing. klik hier voor de algemene voorwaarden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith van Akkeren:
E judith.van.akkeren@fme.nl
T +31 79 3531196