Economische missie richting Cuba volgens Minister Ploumen groot succes

18.01.2016 Auteur: Transfer LBC en RVO

Norbert Braakhuis, Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Havanna, Cuba

“Cubanen zijn niet scheutig met complimenten, dus als we van hun kant horen dat dit een van de beste, zo niet de best georganiseerde handelsmissie van het afgelopen jaar was, dan is dat heel veelzeggend – zeker als je daarbij in ogenschouw neemt hoeveel missies het land overspoeld hebben in 2015. Het professionalisme van Transfer LBC is hierbij doorslaggevend geweest, want van Cubaanse kant had men de organisatie nimmer rond kunnen krijgen. Ook van ons zakenleven alleen maar complimenten! Alle reden om ook voor toekomstige missies contact met jullie te zoeken. Veel dank voor de mooie samenwerking.”

Plaatsvervangend directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (BEB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Guido Landheer: "De zeer omvangrijke economische missie onder leiding van minister Ploumen naar Cuba was een grote uitdaging voor alle betrokkenen. Transfer LBC met de ondersteuning van Ancla Cuba Consult heeft desondanks weer voortreffelijk werk geleverd met 300 gerichte matchmake afspraken en relevante bedrijfsbezoeken. Ook de Minister was hier zeer over te spreken. Ik kijk alweer uit naar de volgende missie". 

Karin Schipper, Project Manager economische missie bij RVO 
"De matchmakingafspraken en groepsbezoeken die door het team van Transfer LBC met ondersteuning van Ancla Cuba Consult zijn opgezet tijdens de economische missie naar Cuba o.l.v. minister Ploumen, zijn ondanks de korte voorbereidingstijd en de hektiek in de aanloop wederom van goede kwaliteit, evenals de hands-on ondersteuning tijdens de missie zelf. Ondanks het feit dat de Cubaanse manier van werken de omstandigheden anders maakt dan normaliter, is het ook deze keer gelukt om voor de deelnemers een goed georganiseerd programma op te stellen."

Esther van Gent, Directeur bij Cuban Cultural Ventures (CCV)
"Ik vind echt dat Transfer LBC i.s.m. Ancla Cuba Consult het goed hebben georganiseerd. Ik weet uit ervaring hoe moeilijk dat is op Cuba!"

 

Op de tweede en laatste dag van de reis naar Cuba blikt minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) met tevredenheid terug op de handelsmissie naar het Caribische land: "De reis naar Cuba heeft zijn waarde bewezen. Bestaande relaties zijn verstevigd en vele eerste nieuwe contacten zijn gelegd. Mede dankzij de inzet van de 77 bedrijven en organisaties die zijn meegereisd konden we laten zien dat Nederland veel te bieden heeft: niet alleen economisch, maar juist ook op die gebieden die voor de Cubanen zo belangrijk zijn, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en natuurbehoud."

Volgens Ploumen staat Cuba op een kruispunt: "Er is een belangrijk begin gemaakt met politieke en economische hervormingen en de relatie met de VS is sterk aan het verbeteren. Maar men worstelt hier met de grote vraag hoe ervoor te zorgen dat economische groei niet alleen goed is voor bedrijven, maar ook voor mens en milieu. En daarin vinden ze in Nederland een bondgenoot."

Hoewel de missie vooraf vooral werd gezien als een eerste verkenning, zijn de eerste contracten al getekend. Zo zette Unilever de handtekening voor het bouwen van een fabriek voor cosmetica. Ook zette het Wereld Natuurfonds de handtekening onder een samenwerkingsakkoord om bedreigde vissen als haaien en pijlstaartroggen te beschermen en ecologisch verantwoord toerisme te bevorderen. Het Nederlandse bedrijf Womy gaat hijskranen leveren voor de ontwikkeling van investeringszone Mariel.

Ploumen: "Investeren in een staatsgeleide economie als Cuba is een zaak van lange adem. Vooral voor het meegereisde midden- en kleinbedrijf was dit een oriënterende missie. Het is bijzonder dat de eerste contracten al konden worden ondertekend, maar ik verwacht nog veel meer resultaten op de iets langere termijn." Volgens de minister hebben onder meer meereizende bedrijven uit de sectoren (maritieme) logistiek, agrifood en duurzame energie waardevolle contacten gelegd, die de komende maanden verder zullen worden uitgebreid. Met de Cubaanse regering is afgesproken om op deze gebieden gezamenlijke actieplannen te formuleren.

Bijzonder was volgens Ploumen ook de deelname van 23 bedrijven uit de Caribische delen van het Koninkrijk en twee ministers van Aruba en Curaçao: "De sterke persoonlijke en culturele banden van onze Koninkrijk landen met Cuba laten letterlijk zien dat we naast Cuba staan en gedeelde belangen hebben. Daar komt bij dat er voor landen als Aruba en Curaçao veel kansen liggen voor samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van toerisme en duurzame energie."

Nederland is op dit moment de tweede Europese handelspartner van Cuba, met een export van 107 miljoen euro en import van 120 miljoen euro. Cuba en Nederland hebben in 2014 een overeenkomst getekend om samen te werken op de terreinen van toerisme, logistiek, water/maritiem, landbouw/voedsel, gezondheid/biotechnologie en duurzame energie. 

Meer informatie over de missie via de Rijksoverheid, klik hier

Wilt u een volgende keer deelnemen aan een missie richting Cuba? Laat het ons alvast weten via info@transfer-lbc.com