Het nut van handelsmissies en de noodzaak van goede matchmaking

18.01.2016 Auteur: Transfer LBC + Nu.nl

Minister voor Buitenlandse Handel Lilianne Ploumen reisde vorige week af naar Cuba met in haar kielzog 77 bedrijven, waarvoor Transfer LBC samen met Ancla Cuba Consult circa 300 afspraken en relevante groepsbezoeken opzette met Cubaanse bedrijven. Vaak wordt in de media de vraag gesteld wat een handelsmissie of economische missie voor nut heeft, al dan niet gecombineerd met een staatsbezoek van het Koningshuis of onder leiding van een Minister.

Lector Huub Ruël, verbonden aan Hogeschool Windesheim, die al jaren onderzoek doet naar de effecten van handelsmissies: "Handelsmissies moet je zien als een stap in een langdurig proces, een handelsmissie op zichzelf doet weinig. Handelsmissies zijn dan ook geen exportboosters, maar wel een goed instrument om bedrijven te helpen bij het internationaliseren. En goede matchmaking ter plaatse is wel belangrijk, anders schiet je met hagel. Je moet de juiste bedrijven ontmoeten. Na de handelsmissie begint het eigenlijke werk pas. Een bedrijf heeft contacten opgedaan en die moeten uitgebouwd en onderhouden worden. Dat doe je door nog eens terug te gaan, te bellen, te mailen, maar ook door een onderneming ook eens hier uit te nodigen."

Lees het volledige artikel van nu.nl en klik hier