Economische missie naar Australië en Nieuw-Zeeland

15.08.2016 Auteur: RVO

Hollands vernuft aan de andere kant van de wereld? Ga mee met de economische missie naar Australië en Nieuw-Zeeland van 31 oktober tot en met 9 november. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen, leidt de economische missie in Australië. De minister van Economische Zaken, Henk Kamp, leidt de economische missie in Nieuw-Zeeland.

Belangrijke handelspartners
Australië en Nieuw-Zeeland zijn belangrijke handelspartners voor Nederland. Nederland is één van de grootste investeerders in zowel Australië als Nieuw-Zeeland. Ook is Nederland binnen Europa een belangrijke exportbestemming voor beide landen.

De economieën van Australië en Nieuw-Zeeland staan open voor buitenlandse technologieën en concepten. Uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, droogte, watertekorten, overstromingen en vergrijzing leiden tot een behoefte aan meer duurzame, verdere ontwikkeling van de beide landen en hun economieën.

Kansen voor Nederlandse ondernemers
Voor Nederlandse bedrijven bestaan vooral kansen op het gebied van land- en tuinbouw, water, gezondheidszorg, sport en logistiek. Daarnaast tonen Australië en Nieuw-Zeeland interesse in verdere academische samenwerking met Nederland.

De economische missie richt zich daarom met name op:

  • innovatieve en duurzame land- en tuinbouw
  • watermanagement in brede zin
  • ziekenhuisbouw, ziekenhuisinrichting, e-health en thuiszorg
  • smart cities & smart logistics
  • sportinnovaties
  • onderwijs- en kennisinstellingen

Tijdens de missie maakt u kennis met kansrijke projecten binnen deze sectoren en komt u uitgebreid in contact met inspirerende bedrijven en instellingen die in Australië en Nieuw-Zeeland actief zijn. Ook ontmoet u potentiële lokale zakenrelaties en deelt u ervaringen met Nederlandse ondernemers.

Programma
Er is uitgebreid gelegenheid voor zakelijke ontmoetingen tijdens netwerkevents, zoals:

  • een Holland trade dinner of lunch in beide landen
  • (individuele) matchmaking
  • seminars en/of collectieve bezoeken aan relevante bedrijven en overheidsinstanties

In Australië staan bezoeken aan Melbourne en Sydney op het programma, in Nieuw-Zeeland Auckland en Christchurch. Voor beide landen wordt per sector bekeken welke derde stad interessant is voor opname in het programma.

Naast programma-onderdelen voor deelnemers uit de topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agro & Food, Water, en Life Sciences & Health, worden specifieke onderdelen opgenomen voor onderwijs- en kennisinstellingen en mkb’ers uit de sportwereld.

Deelname
De kosten van deelname bedragen € 950 per bedrijf voor het programma in Australië en Nieuw-Zeeland. In het geval u niet naar beide landen gaat, kunt u dat bij uw inschrijving aangeven. De bijdrage blijft hetzelfde. Bij meer dan 2 deelnemers per bedrijf bedragen de meerkosten € 475 per extra deelnemer. Om de deelname van vrouwelijke ondernemers te stimuleren geldt voor deze specifieke doelgroep tot medio maart 2017 een korting van 50 % op de deelnemersbijdrage.

Het dienstenpakket dat u wordt geboden, omvat (individuele) matchmaking, deelname aan de collectieve programmaonderdelen, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie.

Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen.

Aanmelden
Meld u aan voor deze missie. De inschrijving sluit op 1 september 2016.

Voorkeur gaat uit naar bedrijven die binnen de genoemde sectoren vallen. Uw aanmelding betekent niet dat u automatisch wordt toegelaten tot de missie.

Meer informatie
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Economische Zaken, het postennetwerk in Australië en in Nieuw-Zeeland.

Voor meer informatie over deze economische missie kunt u contact opnemen met:

Karin Schipper
T 088 602 11 46
E karin.schipper@rvo.nl