Offshore wind industrie en de kansen voor de Rotterdamse haven

31.01.2017 Auteur: RTV Rijnmond

RTV Rijnmond heeft een indrukwekkende serie gemaakt over de offshore wind sector in Nederland en in het bijzonder over de mogelijkheden die deze sector biedt aan de Rotterdamse haven. In het programma ‘7 minuten’ was gisteravond 30 januari het eerste deel van de serie te zien. De volgende uitzending staat gepland op 31 januari.

Windenenergie speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij. Het winnen van fossiele grondstoffen als steenkool en olie neemt af, terwijl wind- en zonne energie juist sterk in opkomst zijn. Dat komt ondermeer doordat de bouw van bijvoorbeeld windmolenparken steeds goedkoper wordt. Zelfs midden op zee. En daar profiteert de Nederlandse offshore sector van.

De Rotterdamse haven wil de opkomst van met name de offshore windenergie stimuleren en faciliteren. Uit milieu-oogpunt, maar het levert ook veel werkgelegenheid op. Het doel is om uiteindelijk de Europese uitvalbasis te worden voor de offshore wind industrie. De overige 'Noordzeelanden' Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk, Denemarken, Ierland, Zweden en Noorwegen hebben ook hun focus op de aanleg van windmolenparken. “Wat er momenteel staat of binnenkort zal worden gebouwd, is nog maar een speldenprik van wat er uiteindelijk nog gebouwd zal gaan worden”, geeft Joost Eenhuizen, Business Manager Offshore Havenbedrijf Rotterdam aan.

De offshore energie markt is één van de sectoren van de Nederlandse economie met de mogelijkheid om door middel van innovatie en ontwikkeling op de wereldmarkt een speler van betekenis te zijn.

Minister Kamp: "Nederland gaat de komende zeven jaar de vijf grootste windparken van Europa en misschien wel van de wereld aanleggen. Die leveren straks stroom voor 5 miljoen Nederlandse huishoudens."

Enkele feiten:

  • De windparken die nu in de Nederlandse wateren aangelegd gaan worden, zullen hoogstwaarschijnlijk de grootste offshorewindparken ter wereld worden (Tot 2020 gaat het in Nederland om 3,5 GW aan vermogen, investeringen van 20 miljard euro en ongeveer 15 tot 25 duizend nieuwe banen).
  • De Rotterdamse haven zal faciliteren o.a. in de vorm van assemblage, infrastructuur, bouw en onderhoud, een grote potentiele ‘workforce’ en faciliteiten voor training en onderwijs
  • De energie die hierdoor via zee aan land komt, zal direct worden aangesloten op het hoogspanningsnetwerk en wordt vervolgens verspreid door Nederland. Voor de Rotterdamse haven geeft dit de mogelijkheid om deze energie om te zetten in andere energiedragers (waarmee duurzame energie dus tijdelijk kan worden opgeslagen in Rotterdams havengebied)
  • Bedrijven uit deze sector hebben zich reeds verenigd in een Coalitie, de zogeheten ‘Rotterdam Offshore Wind Delta’, lees meer hier
  • Meerdere havens wereldwijd spelen op deze kansen in. De Rotterdamse haven heeft echter een paar punten voor op andere havens. Behalve de beschikbare ruimte en faciliteiten, heeft deze haven ook alle capaciteiten om de grotere en zwaardere windturbines aan te kunnen.


De verwachting is dat de Noordzee over zo’n 20 jaar zal volstaan met offshore windmolens. Omdat deze een gemiddelde levensduur van 15-20 jaar hebben, zullen deze windmolens uiteindelijk ook weer worden vervangen door technologisch nieuwere exemplaren.