Economische missie, parallel aan het staatsbezoek naar Portugal 10-12 oktober 2017 Stad: Lissabon

11.07.2017 Auteur: RVO

Wilt u zakendoen in Portugal? Ga dan mee met de economische missie van 10 t/m 12 oktober met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Transfer LBC mag zich wederom hofleverancier noemen en is aangesteld om de matchmaking voor te bereiden tijdens deze missie.

De missie loopt parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima, alsook aan het bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken aan Portugal. De Koning en de Koningin nemen deel aan enkele programmaonderdelen van de missie. 

Voor wie?
De missie staat open voor bedrijven en kennisinstellingen uit onderstaande sectoren:

  • Duurzame energie & milieutechnologie (focus op energieopwekking, -infrastructuur, -efficiency en -opslag alsmede waste to energy)
  • Airport & aerospace (deelname aan deze missie staat ook open voor bedrijven uit de sector logistieke infrastructuur gelieerd aan airport en aerospace)

Portugal
Portugal is in Europa voorloper op het gebied van duurzame energie. Het aandeel hernieuwbare energie in de energieconsumptie stevent af op 30% en daarmee behoort Portugal tot de kopgroep in de EU.

De groei van toerisme zorgt voor een sterke vraag naar luchthaveninvesteringen in met name capaciteit en technische oplossingen. Daarnaast wordt een extra vliegveld gebouwd bij Lissabon en wordt de capaciteit van de huidige luchthaven uitgebreid.

Bedrijvenprogramma
Voor elk van de genoemde sectoren wordt een programma op maat samengesteld.

conceptprogramma Airport en aerospace, klik hier
conceptprogramma Duurzame energie en milieutechnologie, klik hier

De missie biedt u de gelegenheid om in contact te komen met potentiële Portugese (zaken)partners en geeft u een goed beeld van de mogelijkheden die Portugal u te bieden heeft. In het bijzonder geeft deze missie u, als Nederlands bedrijf of kennisinstelling, de kans om deze 2 specifieke markten, duurzame energie en airport/aerospace, in Portugal te verkennen.

De missie bevat programmaonderdelen zoals:

  • (individuele) matchmaking;
  • seminar(s) en/of workshop(s);
  • bezoeken aan bedrijven, overheids- en kennisinstellingen;
  • Trade Lunch;
  • netwerkevents

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse ambassade in Lissabon, Cleantech Holland en de Netherlands Aerospace Group (NAG). Transfer LBC zal de matchmaking voor de deelnemende bedrijven verzorgen.

Aanmelden: kan tot en met 17 augustus 2017
Voor aanmelden, klik hier

Kosten
De kosten van deelname bedragen € 950 per deelnemer. Bij meer dan 2 deelnemers per bedrijf bedragen de meerkosten € 475 per extra deelnemer. Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening, net als eventuele kosten voor de individuele matchmaking, tolken en individueel transport. Om deelname van vrouwelijke ondernemers te stimuleren, geldt voor deze specifieke doelgroep een korting van 50% op de deelnemersbijdrage.

Contact    
Voor meer informatie over deze economische missie neemt u contact op met:
Jos Hermsen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
T 088 602 1078
E-mail: jos.hermsen@rvo.nl