Economische missie Canada naar volle tevredenheid afgerond

09.10.2017

Van 2 tot en met 6 oktober vond de economische missie richting Canada plaats, aangevoerd door watergezant Henk Ovink. Transfer LBC kreeg net als tijdens de Koninklijke missie in 2015 richting Canada wederom de opdracht om de matchmaking te verzorgen van de deelnemende Nederlandse bedrijven.

 

Tijdens deze missie stond met name het thema 'Resilient Cities' - de stedelijke ontwikkelingen op het gebied van watervoorziening, stadsplanning, en infrastructuur centraal.

Gezocht werd naar samenwerkingen op het gebied van overstromingen, vergrijzing en klimaatverandering. De Nederlandse geïntegreerde benadering van economische groei, staduitbreiding, natuurbescherming en omgaan met klimaatverandering, kan Canada helpen steden te beschermen tegen klimaatverandering en ze op duurzame wijze te ontwikkelen. De focus van deze economische missie concentreerde zich wederom op Toronto en Vancouver. 

De deelnemers kregen in totaal ruim 10 individuele, op maat gesneden matchmake afspraken, verdeeld over deze steden, waarmee nieuwkomers op deze markten een flitsende start konden maken en andere bedrijven hun marktaandeel konden uitbreiden.

Ad Eland, Account Manager by PowerCem Technologies 
“PowerCem Technologies is zeer te spreken over de afspraken die voor mij als deelnemer aan de Handelsmissie zijn opgesteld door Transfer LBC. Ik heb fijne en constructieve gesprekken gehad met een grote verscheidenheid aan Canadese bedrijven die voor ons bedrijf relevant zijn. Met één bedrijf heb ik zowel in Toronto als in Vancouver over toekomstige samenwerking kunnen praten! Ook onze meeting met een ander bedrijf, verantwoordelijk voor de infrastructuur en het transport in Vancouver, was erg waardevol en we hebben gesproken over vervolggesprekken om onze innovatieve producten een toegevoegde waarde te laten zijn voor de infrastructuur in Canada.”

Nico Arfman, Managing Director bij East Netherlands Development Agency (Oost NL)
“We focussen op handelsmogelijkheden en investeringskansen tussen oost-Nederland en de VS/Canada voor de medtech sector (life sciences and high tech systems). Transfer LBC heeft voortreffelijke matchmaking verricht en ons binnen een redelijk kort tijdsbestek in contact kunnen brengen met het soort partijen dat wij wilden spreken. We zijn verwachtingsvol gestemd als het gaat om vervolgafspraken met een aantal van deze partijen!”

Mirjam Borsboom, Managing Director bij Dutch Cycling Embassy 
“Transfer LBC heeft voor de Dutch Cycling Embassy de matchmaking verzorgd tijdens de economische missie naar Nieuw-Zeeland in 2016 en de economische missie naar Canada in 2017. In beide landen heeft Transfer LBC belangrijke stakeholders op het gebied van ‘cycling inclusive mobility’ aan ons verbonden, waaronder lokale overheidsinstanties. We hebben veel interessante meetings gehad en hebben een stevige basis kunnen leggen voor een duurzame, toekomstige samenwerking!”

Eén van de uitkomsten van deze missie is dat in dezelfde maand nog een opdracht is uitgegaan van het Waterfront Toronto naar een internationaal consortium met daarin PIB-partners Groundwater Technology, de TU Delft en Deltares voor de uitvoering van een pilot op het gebied van grondstabilisatie met toepassing van in Nederland ontwikkelde innovatieve kennis. Voor het betreffende artikel, klik hier

Hieronder ziet u een toespraak van de Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan en van Henk Ovink, Nederlands watergezant met een sfeerimpressie van de matchmaking verzorgd door Transfer LBC.