Economisch werkbezoek Health Care in België met Minister Sigrid Kaag (21 februari 2018 in Leuven)

28.12.2017 Auteur: RVO

Bent u een innovatief bedrijf actief in de sector Life Sciences & Health (LSH) en heeft u interesse in de Belgische markt en LSH sector? Ga dan mee met dit economisch werkbezoek met Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op
woensdag 21 februari 2018 in Leuven.

België is als buurland een belangrijke handelspartner; dit biedt vele kansen dicht bij huis. Dit economisch werkbezoek staat in het teken van innovatie en onderlinge samenwerking op het gebied  van Life Sciences & Health (LSH en de crossovers die zich richten op LSH binnen de HTSM sector). De nadruk ligt deze dag op digital health en regeneratieve geneeskunde. Het doel van het werkbezoek is dat u een helder beeld krijgt van de huidige trends en kansen in de sector in België. Transfer LBC is verantwoordelijk voor de matchmaking tussen Nederlandse en Belgische bedrijven en zorgt ervoor dat u relevante Belgische zakenpartners ontmoet. Met de juiste kennis en contacten kunt u kansen namelijk nog beter benutten.

Partner in handel en innovatie

België, met zo’n 11,4 miljoen inwoners, is naast een belangrijke handelspartner een economie met een focus op innovatie. België investeert in de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovatie. Het land voert al ruim twintig jaar een intens en doortastend wetenschaps- en innovatiebeleid, met veel aandacht voor het wetenschappelijke én het toepassingsgericht onderzoek. Daarnaast is de bevolking hoogopgeleid en is de arbeidsproductiviteit hoog.

Life Sciences & Health in België

België en Nederland worden beiden geconfronteerd met uitdagingen in de zorg. Daarnaast geven we evenveel uit aan welzijn en zorg en hebben we vergelijkbare markten. België kampt net als Nederland met stijgende kosten voor gezondheidszorg (11,1% van BNP). Ruim 2 miljoen mensen in België zijn ouder dan 65, en dit zal de komende 30 jaar stijgen tot ruim 3 miljoen.

Om deze redenen zet België in op meer thuiszorg en een grotere rol voor de huisarts. Thema’s als digital health, het elektronisch patiëntendossier, 3D-printing en robotica zijn aan de orde. De investeringen en uitdagingen zijn net als de behoeften: groot.
Samenwerking biedt hier perspectieven. Zowel tussen onderzoekers, ontwikkelaars en gebruikers als tussen partijen over de grenzen heen. Dit biedt business opportunities voor het Nederlandse en het Belgische bedrijfsleven.

Conceptprogramma

9:30 – 10:00
Registratie

10:00 – 11:00
Algemene trends en ontwikkelingen LSH in Nederland en België, inclusief
informatie over sub-thema’s digital health en regeneratieve geneeskunde.

11:00 – 12:30
Parallelle sessie op basis van eigen voorkeur: Seminar digital health óf seminar regeneratieve geneeskunde.

12:30 – 13:30
Netwerklunch met minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

13:30 – 15:30
Speeddaten en netwerken (op maat) met Belgische bedrijven uit de sector LSH

15:30 – 17:30
Bedrijfsbezoeken

17:30 – 18:30
Netwerkreceptie

Het programma biedt de mogelijkheid om op basis van uw persoonlijke wensen Belgische partijen te ontmoeten en kennis op te doen van de LSH-sector in ons buurland. Daarnaast wordt u geïnformeerd over kansen per sub-thema. Ten slotte kan deze dag worden benut om bijvoorbeeld contracten, samenwerkingsovereenkomsten of MoU’s te ondertekenen in het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders.

Voor wie is deze dag interessant?
Dit economische werkbezoek is interessant voor innovatieve bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn binnen de sector LSH en in het bijzonder op het gebied van digital health en/of regeneratieve geneeskunde. Ook bedrijven en kennisinstellingen uit andere sectoren - zoals de HTSM-sector - die zich richten op innovatie binnen de LSH-sector, zijn van harte welkom zich aan te melden. De voertaal tijdens deze handelsdag is Engels.

Aanmelden
Aanmelden is alleen mogelijk (tot en met 22 januari 2018) via deze link.
 
Het is van belang dat deelnemende bedrijven goed binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsdag vallen. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging hiervan betekent derhalve niet automatisch toelating tot deze handelsdag. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname van de RVO-projectleider.

Kosten
De kosten bedragen 175 euro per bedrijf. Hiervoor wordt u een inhoudelijk dagprogramma
aangeboden, inclusief netwerkgelegenheden, lunch en receptie. Eventuele reis- & verblijfkosten zijn niet inbegrepen.

Organisatie
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze handelsdag in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en in nauwe samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Brussel.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze handelsdag kunt u contact opnemen met Margriet Veenstra
margriet.veenstra@rvo.nl
Tel. +31 (0)88 042 1011