Kansenrapport OS2024 Parijs

23.04.2018

In opdracht van RVO hebben FME/DSI en Transfer LBC een marktrapport opgesteld over de kansen m.b.t. de Olympische Spelen 2024 in Parijs. Hiervoor zijn de vele contacten benaderd die Transfer LBC heeft opgedaan in de afgelopen jaren in de sportinfrastructuur van Frankrijk. In het verlengde van bedrijven die Transfer LBC op weg heeft geholpen.

Transfer LBC en FME/DSI deden in de afgelopen jaren veel ervaring op met het organiseren van bilaterale evenementen en programma's met focus op sportinfrastructuur en gebouwde omgeving. Zo werden goede contacten gelegd met grote Franse bouwbedrijven. Met het oog op de Olympische Spelen 2024 in Parijs zijn er veel kansen voor de Nederlandse technologiesector, waaronder:

  • De bouw van een nieuw Olympisch dorp en media
  • De bouw van een nieuw Aquatic center
  • Ontwikkelingen omtrent Safety & Security
  • Tijdelijke structuren/locaties
  • Ontwikkeling en renovatie van transportsystemen en infrastructuur
  • Renovatie van bestaande stadions, sport- en trainingslocaties

Door met een aantal innovatieve Nederlandse bedrijven een meerjarige aanpak voor Parijs/Frankrijk te ontwikkelen, waarbij de Nederlandse technologiesector al vroegtijdig gepresenteerd wordt aan relevante Franse partijen, wordt de kans van slagen verhoogd. Hierbij is RVO nauw betrokken, zodat bekeken kan worden wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het opzetten van een programma omtrent OS2024 met overheidsondersteuning en op welke manieren de overheid Nederlandse ondernemers dan kan ondersteunen.

'Groenste Spelen ooit'
De organisatie van Parijs 2024 vindt 3 thema’s erg belangrijk: duurzaamheid, maatschappelijke uitdagingen en veiligheid. Daar liggen dus kansen voor Nederlandse ondernemers. De Olympische Spelen 2024 in Parijs moeten de 'Groenste Spelen ooit' worden.

Klik voor het volledige kansenrapport OS2024 van Transfer LBC en FME/DSI over de Olympische Spelen Parijs 2024.