EVD seminar Mexico afgelast

07.11.2004

Het is nog niet bekend wanneer een nieuwe versie van het seminar gepland zal worden.

Wél staat vast dat de marktkansen in deze landen blijven bestaan! U kunt met uw bedrijf inspringen op de kansen in o.a. de volgende sectoren: retail, gezondheidssector, waterzuivering, milieutechnologie, alternatieve energiebronnen en IT.

Hoe? Neemt u svp contact op met ons kantoor in Rotterdam. U kunt tevens bellen met Gerald Baal via 010-478 07 60.