Bedrijven massaal naar Frankrijk

14.11.2006 Auteur: Bron: Frank Renout, Algemeen Dagblad

Nederlandse bedrijven interesseren zich in toenemende mate voor Frankrijk. De investeringen blijven groeien. Over enkele maanden wordt daarom in Bordeaux een derde economisch steunpunt geopend voor bedrijven die de Franse markt op willen.

Dit werd bekendgemaakt tijdens een handelsmissie van zestien Nederlandse bedrijven naar Bordeaux, georganiseerd door onder meer MKB Nederland. Er bestaan al twee steunpunten in Frankrijk, zogeheten Netherlands Business Support Offices (NBSO's).

Die zijn gevestigd in Lille en Lyon. Nederlandse medewerkers met ervaring in de regio helpen daar startende ondernemers op weg. Ze verkennen de markt en leggen eerste contacten. De nieuwe vestiging in Bordeaux moet begin 2007 worden geopend. "De economische groei is hier in de regio gemiddeld hoger dan in de rest van Frankrijk,"" vindt ambassadeur Hugo Siblesz. "Er zijn hier kansen op de markt, maar ons midden- en kleinbedrijf kan best een steuntje in de rug gebruiken," zegt Bart van Bolhuis, directeur Internationaal Ondernemen op het ministerie van Economische Zaken. De regio rond Bordeaux profileert zich sterk als innovatieve regio, met veel hightechbedrijven en duurzame producten.

Tijdens de handelsmissie werden onder meer Hollandse zonnepanelen en waterbespaarders gepresenteerd aan Franse partners. "Wij geven morgen een demonstratie van een nieuw product aan de politie, ME en brandweer in Parijs," meldt ondernemer Marc Hakvoort vanuit Frankrijk. "Het is iets nieuws en heet 'fireknockout'. Ik vergelijk het met een airbag in een auto: die voorkomt het ongeluk niet maar zorgt wel dat erger wordt voorkomen. Het is een container met water en een niet schadelijk brandblusmiddel dat explodeert bij brand en voor een grove en fijne nevel zorgt. Die nevel dooft de vlammen en koelt de brandhaard af. Met een van mijn bedrijven heb ik de rechten voor de Benelux en Scandinavië en nu ga ik - samen met de uitvinder - het product wereldwijd neerzetten."

Bij de Nederlandse bedrijven is ook de noordelijke regio Nord-Pas de Calais in trek, waar ook een steunpunt zit. In de streek vestigden zich de afgelopen jaren meer dan tweehonderd ondernemingen, waardoor al gesproken wordt over 'de Nederlandse kolonie' bij Lille. Recent zette TNT er een call center neer en liet DailyFresh uit Poeldijk er een distributiecentrum bouwen voor fruit en groenten.

Nederlandse bedrijven trekken steeds vaker naar Frankrijk. Er hebben zich al tweehonderd Nederlandse bedrijven gevestigd in de regio rond Lille. Ook Lyon kleurt steeds meer oranje. Heeft u ook interesse om de Franse markt te betreden? Neem dan contact met ons op voor uitvoeren van marktonderzoek in Frankrijk, waarbij u inzicht krijgt waar marktkansen liggen en u wordt geïnformeerd over de specifieke omstandigheden en de meest recente ontwikkelingen op de Franse markt.