Automotive missie Brazilië '08

23.10.2007

De Braziliaanse automobielindustrie (OEM's) vertoont al jaren een substantiële groei. De groei van de totale voertuigproductie steeg in 2006 ten opzichte van 2005 met 3,3 % tot 2.611.034 eenheden(bron: OICA).

Brazilië kent een omvangrijke assemblage industrie. Veel Japanse en Europese OEM's hebben productievestigingen in Brazilië. In Brazilië worden vanwege importmaatregelen relatief weinig nieuwe voertuigen geïmporteerd. Van de totale Braziliaanse productie is ruim twee derde bestemd voor de binnenlandse markt. De rest is voor export bestemd naar andere Zuid Amerikaanse landen en Europa. Naast de personenautoproductie (2.092.029 eenheden in 2006) vormt ook de productie van lichte- en zware trucks en bussen (519.005 eenheden in 2006) en agro-industriële voertuigen een omvangrijke markt.

Is deze markt voor Nederlandse toeleveranciers interessant? Wij denken van wel! Daarom organiseert NEVAT in samenwerking met Transfer Consultancy (gespecialiseerd in de Latijns Amerikaanse landen) en in opdracht van de EVD een bedrijvenmissie naar Brazilië van 30 maart t/m 3 april 2008.

Brazilië is één van de weinige landen waar de automobielindustrie (auto's, bussen en trucks) in de komende jaren nog substantieel zal blijven groeien. De aanwezigheid van veel buitenlandse OEM’s maakt dat ook Braziliaanse toeleveranciers aan wereldwijde standaards zullen moeten voldoen. Juist voor Nederlandse toeleveranciers die deze slag al gemaakt hebben kan het interessant zijn zich te oriënteren op Brazilië als potentiële groeimarkt en om daar tevens eventuele samenwerkingspartners te identificeren. Een combinatie van "factfinding" ter plaatse gecombineerd met een eerste matchmaking kan bijdragen aan verdere internationalisatie van de Nederlandse automotive toeleveringsindustrie. Deze missie is daarom vooral interessant voor bedrijven uit de gieterijsector (ferro- en non-ferro), (automotive) engineering, elektronica (assemblage) en productie- en procesautomatisering.

De handelsmissie vindt plaats rond de steden São Paulo en Minas Gerais. Beide steden zijn het middelpunt van een omvangrijke automotive industrie (o.a. Volkswagen, Mercedes, Fiat, Iveco) en vormen ook door de aanwezigheid van veel toeleveringsindustrie een representatief beeld van de Braziliaanse automotive industrie. Voor bedrijven die zich op de Braziliaanse markt willen oriënteren zijn beide regio's een goede afspiegeling van de totale markt. Tijdens de reis zullen er naast bezoeken aan gerenommeerde OEM's ook individuele matchmaking activiteit en plaatsvinden waardoor de Nederlandse bedrijven een goed inzicht in zowel de ontwikkelingen in de markt, als kansen op succesvolle marktentree en individuele introducties bij potentiële afnemers en/of agenten/distributeurs krijgen.

Voorafgaande aan de missie vinden er op 12 en 13 november a.s. individuele intakegesprekken plaats om de wensen, sterke/zwakke punten en eventuele al bestaande contacten van elke deelnemer door te nemen en aan de hand hiervan de Braziliaanse bedrijven te kunnen contacteren. Uiteraard kunt u dit gesprek voor uzelf ook gebruiken om te bepalen of de markt voor u daadwerkelijk interessant is.

Voor aanvang van de reis ontvangt elke deelnemer een rapport met daarin een introductie in Brazilië en de automotive sector, marktoverzicht per bedrijf, beschrijving van elke gesprekspartner, conclusies en aanbevelingen, woordenlijsten jargon NL-Br, Br-NL, praktische aanbevelingen voor zakendoen met Brazilië, alsmede een uitvoerige contactenlijst van alle gecontacteerde partijen op de Braziliaanse markt.

Dankzij ondersteuning van de EVD, bedragen de kosten slechts € 500 per bedrijf. De bijkomende individuele kosten, zoals reis- en verblijfkosten, individueel transport en een eventuele tolk zijn voor eigen rekening.

Heeft u op dit moment nog vragen, dan kunt u ook contact opnemen met ondergetekende tel.: 079 – 35 31 364 of met Transfer Consultancy, Gerald Baal, tel 010-478 07 60.

Wij rekenen op uw positieve interesse en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
NEVAT Holland Automotive
Leendert Remmelink