Argentinië

Met een populatie van meer dan 40 miljoen mensen en de derde economie van Latijns-Amerika (gemeten naar het bruto binnenlands product) vormt Argentinië een afzetmarkt met potentie voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dankzij een exportgeleide groei in onder andere de landbouw heeft het land heeft zich na de financiële crisis eind jaren negentig kunnen herstellen. Tot op heden heeft deze trend zich doorgezet wat heeft geleid tot het creëren van miljoenen banen en een sterke ontwikkeling van de binnenlandse consumptie. Voor het Nederlandse bedrijfsleven liggen er kansen in de milieutechnologie, bio-energie en de land- en tuinbouw.

De Argentijnse markt is nog relatief onbekend terrein voor het Nederlandse bedrijfsleven. Om het potentieel voor uw bedrijf van deze markt te ontdekken biedt het laten uitvoeren van marktonderzoek in Argentinië uitkomst. Middels een marktonderzoek wordt u geïnformeerd over de specifieke omstandigheden, kansen en -ontwikkelingen op de Argentijnse markt. In geval van specifieke interesse in een bepaalde sector of regio kunt u ook een sectorstudie in Argentinië laten uitvoeren. Door middel van een sectorstudie krijgt u een diepgaand inzicht en een toekomstperspectief voor de sector van uw keuze.

Bureaucratische procedures bij Argentijnse overheidsinstanties en bedrijven vergen relatief veel tijd en geduld. Transfer Consultancy verleent daarom juridisch & accountancyadvies in Argentinië en exportondersteuning in Argentinië aan Nederlandse bedrijven om hun intrede op de Argentijnse markt zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Bij het selecteren van de juiste handelspartners, opbouwen van zakenrelaties en het vinden van de geschikte distributeur kunt u bovendien ondersteuning krijgen via partnerselectie in Argentinië.

Transfer Consultancy organiseert sinds 1996 handelsmissies naar Argentinië. Een handelsmissie verleent inzicht in de Argentijnse markt aan bedrijven variërende in de oriëntatiefase tot aan bedrijven met uitgesproken interesse in een bepaalde regio of sector door middel van bedrijfsbezoeken, matchmaking en beursbezoeken.

Wilt u meer weten over Argentinië, aantrekkelijke sectoren en marktkansen? Registreer hier uw naam en e-mail en krijg toegang tot onze gratis research rapporten (Engelstalig), of neem vrijblijvend contact met ons op.