Marktonderzoek

Bent u op zoek naar een marktanalyse over Chili, marktinformatie betreffende Mexico, marktadvies inzake Portugal, een marktstudie over Frankrijk of heeft u marktkennis nodig over Brazilië?

Transfer Latin Business Consultancy verleent inzicht in opkomende markten aan bedrijven variërende in de oriëntatiefase tot aan bedrijven met uitgesproken interesse in een bepaalde regio of sector door middel van marktonderzoek.

Uw situatie:

 • Ik lees veel over de opkomende markten in Zuid-Europa en Latijns-Amerika, maar hoe zit dat in de praktijk?
 • Ik ben in Nederland een succesvol bedrijf, zijn er in het buitenland ook mogelijkheden voor mijn product of dienst?
 • Via beursbezoeken, seminars, globale contacten of persoonlijke bezoeken weet mijn bedrijf dat er behoefte bestaat naar mijn product, maar hoe is de marktsituatie daadwerkelijk?
 • Ik exporteer incidenteel iets naar Frankrijk, Spanje, Portugal of Latijns-Amerika, maar waar haal ik de kennis van lokale behoeften, partners en distributiekanalen vandaan om de daadwerkelijke kansen te benutten?
 • In welke regio's is nu daadwerkelijk interesse in mijn product en met welke productlijn kan ik in eerste instantie de markt betreden? 

Ons advies:

 • Schetst een beeld van de mogelijkheden in de opkomende markten door middel van een uitgebreide marktanalyse.
 • Geeft u inzicht of er daadwerkelijk marktkansen bestaan voor uw product of dienst en in welke landen en regio’s.
 • Biedt een gespecificeerde concurrentieanalyse waarin duidelijk naar voren komt wie uw nationale en -internationale concurrenten zijn, welke producten zij aanbieden, en tegen welke prijs.
 • Verschaft u ondersteunende informatie over de juiste distributiekanalen, producteisen en afnemers.
 • Verleent op maat gesneden informatie over de lokale vraag en brengt u in contact met potentiële zakenrelaties.

Hoe ziet ons marktonderzoek er in de praktijk uit:
Marktonderzoek ofwel marktstudie is het systematisch verzamelen en analyseren van gegevens die van belang zijn voor het vaststellen en oplossen van marketingproblemen (Right Marktonderzoek). Bij het uitvoeren van marktanalyse blijft het doel van Transfer altijd: het oplossen van marketingproblemen. Onze consultants ondernemen de volgende stappen tijdens het uitvoeren van uw marktstudie om tot een heldere analyse te komen.

 • Het definiëren van de onderzoeksdoelstelling is de eerste stap van het marktonderzoek. Hierbij letten onze adviseurs voornamelijk op het geformuleerde probleem.
 • Het tweede onderdeel is het planmatige en creatieve gedeelte van de marktstudie waarin een onderzoeksplan voor informatieverzameling wordt opgesteld.
 • De belangrijkste fase van het marktonderzoek bevat de werkelijke desk- en fieldresearch. Het implementeren van het onderzoeksplan vergt doorgaans de meeste tijd en energie van onze consultants.
 • Onze marktstudie wordt afgesloten met het rapporteren van de bevindingen.. In het rapport komen de aanbevelingen en conclusies naar voren.

Transfer doet marktonderzoek voor de volgende landen: Spanje, Frankrijk, Portugal en Latijns-Amerika (Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia en Mexico). Wilt u meer weten over onze diensten, klik dan hier.