Benelux

"… de Benelux, een economische unie met 28 miljoen inwoners, geniet internationaal aanzien door de open en stabiele industriële relaties, de betrekkelijk lage werkloosheid- en inflatiecijfers, het indrukwekkende balansoverschot en de positie die zij bekleedt als hét logistieke centrum van Europa…"

Nederland beschikt over een bloeiende en open economie die in belangrijke mate afhankelijk is van de stabiele internationale handelsbetrekkingen. Met internationaal vooraanstaande infrastructurele knooppunten als de zeehaven van Rotterdam (de nummer 1 van Europa) en luchthaven Schiphol (nummer 4 van Europa) re-exporteert het land 60-70% van de inkomende goederen richting haar achterland en wordt het met recht omschreven als de springplank richting andere Europese markten. Het economische, financiële, logistieke en technologische centrum wordt gevormd door de Randstad. Deze agglomeratie is verantwoordelijk voor circa 50% van het BNP en is daarmee de vierde economische regio van Europa.

Buurland België was het eerste land van het continent dat een industriële revolutie onderging, vandaag de dag nog altijd resulterend in een uitgebreid net van havens, kanalen, spoor- en snelwegen die haar verbinden met de omringende landen. Het land heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot één van de belangrijkste en meest vooruitstrevende service-economieën ter wereld. Naast de continue toename van de internationale handel, spelen de toegenomen buitenlandse investeringen een wezenlijke rol in de opgang van de Belgische economie.

Kansrijke sectoren binnen de Nederlandse en Belgische economie zijn onder meer biotechnologie, ICT, milieutechnologie, medische en ouderenzorg, toelevering voor bouw en infrastructuur, duurzame energie en de machine-industrie. Daarnaast bestaan er evidente kansen voor innovatieve producten met een duidelijke toegevoegde waarde voor de retail sector, zowel food als non-food.

Wilt u meer weten over de Benelux, aantrekkelijke sectoren en marktkansen? Registreer hier uw naam en e-mail en krijg toegang tot onze gratis research rapporten (Engelstalig).