Handelsmissie duurzame bouw Frankrijk

26.06.2008

        

Handelsmissie duurzame bouw Frankrijk

Mkb-ondernemers actief in de duurzame bouwsector kunnen van zondag 16 t/m woensdag 19 november 2008 deelnemen aan de handelsmissie duurzame bouw naar Frankrijk. Met behulp van een individueel matchmaking programma worden voor u een aantal potentiële zakenpartners op maat geselecteerd. Dit kunnen mogelijke afnemers zijn van uw producten en/of diensten, maar ook agenten, distributeurs of andere potentiële samenwerkingspartners. Daarnaast wordt u ondersteund in het intensiveren van reeds bestaande contacten.

Frankrijk; een belangrijke handelspartner

Voor Nederlandse bedrijven is Frankrijk het 3e exportland. De Franse bouwmarkt is uitdagend en biedt het Nederlands bedrijfsleven tal van kansen. Zo staat zij open voor innovatieve producten op het gebied van duurzame bouw, waarin het land in vergelijking met landen als Nederland enigszins achter loopt. De Nederlandse expertise op dit gebied komt goed van pas bij de milieukwesties die spelen in Frankrijk. Ontwikkelingen in de duurzame bouw in Frankrijk gaan momenteel erg snel en voor Nederlandse bedrijven gespecialiseerd in constructie op een duurzame wijze is dit hét moment om de Franse markt betreden.

Is deze markt interessant voor u?

In Frankrijk telt de eco-industrie al sinds lange tijd mee als volwaardige economische sector. Een opkomende subsector in de eco-industrie is de duurzame bouw. De Franse overheid stimuleert de opkomst van duurzame bouw met behulp van reglementeringen en door het beschikbaar stellen van subsidies. 

Sinds drie jaar neemt het gebruik van zonne-energie door particulieren toe en als gevolg van de grote droogte van de afgelopen jaren wordt veel geïnvesteerd in regenwateropvangsystemen. Daarnaast zijn houtverwarming, geothermische warmtepompen en plantaardig isolatiemateriaal eveneens sterk in opkomst. Huidige en toekomstige huiseigenaren in Frankrijk zijn sterk milieubewust en op zoek naar milieuverantwoorde oplossingen. Hoewel de prijzen van 'groene' huizen hoger liggen, zijn er belastingvoordelen voor isolatiemateriaal, zonnepanelen en windmolens, regenwateropvang, houtverwarming en geothermische warmtepompen die de aankoop van een milieubewust huis aantrekkelijker maken.

Sinds 1975 verbruiken de nieuwe woningen steeds minder energie. Maar van de 30,2 miljoen woningen in Frankrijk dateert 65% van vóór de thermische regulering van 1974. In Frankrijk ligt daarom een groot energiebesparingpotentieel. Desondanks wordt er maar door 12 % van de huishoudens geïnvesteerd in energiebesparing. Belastingvoordelen die door de Staat ter beschikking zijn gesteld voor duurzame energie-installaties moeten dit percentage voor 2050 verdubbelen of zelfs verdrievoudigen. Tegelijkertijd heeft de uitbreiding van het woningbezit voor de huidige regering de hoogste prioriteit, wat de Franse bouwsector nog aantrekkelijker maakt. 

Deelnamekosten

De kosten voor deelname zijn € 500,- (excl. BTW). Voor dit bedrag wordt voor u het hierboven genoemde programma georganiseerd, inclusief de matchmaking en lokale ondersteuning. De kosten voor reis en verblijf evenals eventuele overige kosten (bijvoorbeeld voor de huur van een auto of een tolk) zijn voor uw eigen rekening. Bij voldoende belangstelling zal de organisatie bemiddelen voor een groepsarrangement voor vliegreis en hotel.

Digitaal aanmelden

U kunt zich tot en met 21 juli aanmelden via de website www.evd.nl/cpa/frankrijkbouw. Deelname staat open voor alle Nederlandse bedrijven in het midden- en kleinbedrijf; bedrijven uit genoemde kansrijke sectoren genieten echter voorrang. Maximaal 18 bedrijven kunnen deelnemen aan deze missie. De ervaring leert dat dit soort missies doorgaans snel vol geraken, dus wacht u vooral niet te lang met inschrijven. Op 26 en 27 juni en 24 juli vinden de individuele intakegesprekken plaats. Om tot een zo goed mogelijke matchmaking te kunnen komen, worden uw wensen en unique selling points tijdens deze bijeenkomst(en) besproken.

Meer informatie

Voor meer informatie omtrent het programma van deze handelsmissie klikt u hier. Ook kunt u contact opnemen met Eva Kooij, Bureau Internationale Handel MKB-Nederland (tel. 015-21 91 428, e-mail e.kooij@mkb.nl).