Prepare2start (P2S subsidie) steunt export

De subsidieregeling prepare2start (P2S) heeft tot doel mkb-bedrijven met weinig of geen exportervaring te ondersteunen bij het betreden van een nieuwe of praktisch nieuwe buitenlandse markt. Samen met een adviseur internationale handel van een Kamer van Koophandel, Syntens of een van de deelnemende ondernemersorganisaties wordt een internationaliseringplan opgesteld (gratis). Met prepare2start kunt u zich oriënteren op de mogelijkheden van inkoop, productie, samenwerking en verkoop op buitenlandse markten. Oriëntaties op pure import, met als doel verkoop in Nederland, en bedrijfsverplaatsing naar het buitenland, zijn uitgesloten. Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor een beperkte subsidie voor verschillende activiteiten bij de uitvoering van het opgestelde internationaliseringplan:

 • het laten opstellen van een marktverkenning door een daarmee ervaren en deskundige organisatie;
 • het laten uitvoeren en organiseren van een partnerselectieprogramma door een daarmee ervaren en deskundige organisatie;
 • het presenteren van het bedrijf en/of product op relevante buitenlandse of internationale vak- of jaarbeurzen, congressen, symposia, exposities en dergelijke evenementen;
 • het laten ontwikkelen en vervaardigen van presentatiemateriaal in een buitenlandse taal (folders, brochures, website);
 • het volgen van exportrelevante opleidingen, cursussen, workshops, seminars en trainingen, waaronder ook taal- en cultuurtrainingen;
 • het inwinnen van juridisch advies over internationaal zakendoen;
 • het aanvragen van octrooien, merk- of modelregistraties;
 • het contracteren van een of meerdere studenten met een internationaal georiënteerde opleiding voor een stage;
 • het tijdelijk inhuren van een of meerdere adviseurs of coaches met ervaring op het gebied van internationaal ondernemen.

De bijdrage bedraagt 50 procent van de gemaakte kosten tot maximaal €11.500. Het subsidiebedrag wordt gecommitteerd op basis van een begroting die onderdeel uitmaakt van het internationaliseringsplan.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Deelname aan de regeling is in principe mogelijk indien:

 • het aantal werknemers bedraagt niet meer dan honderd;
 • in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag is niet meer dan 25 procent van de omzet uit export gerealiseerd, tenzij de totale omzet niet meer bedraagt dan 100.000 euro;
 • gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag is niet meer dan 3 procent van de totale omzet in het doelland gerealiseerd, tenzij die omzet met niet meer dan drie afnemers is gerealiseerd. Indien de exportomzet op de doelmarkt meer is dan 3 procent en als die omzet is gerealiseerd met meer dan drie afnemers moet aannemelijk gemaakt worden dat de aanvraag een nieuwe regio binnen het doelland betreft. Er kan dan alleen aanspraak worden gemaakt op subsidie voor de activiteiten marktverkenning, partnerselectie en juridisch advies.
 • in dit en in de voorgaande twee kalenderjaren niet meer dan 200.000 euro aan zogenaamde de minimis-steun is ontvangen. Voor bedrijven actief in de transportsector, primaire visserij en landbouw is dit bedrag respectievelijk 100.000 euro, 35.000 euro en 7.500 euro;
 • er zijn geen verplichtingen aangegaan voordat de aanvraag is ingediend

De Staat wil maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen en verlangt daarom van bedrijven die van het financieel buitenland instrumentarium gebruik maken een intentieverklaring.

De aanvrager van prepare2start moet in een intentieverklaring aangeven dat hij kennis heeft genomen van de OESO-Richtlijnen voor multinationale ondernemingen (2000) en dat hij zich zal inspannen de richtlijnen naar vermogen in zijn onderneming toe te passen.

Toepassingsgebied: Bijna alle landen in de wereld.

Doe de prepare2start test om na te gaan of u in aanmerking komt voor de regeling.

Meer informatie:
Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u contact opnemen met de consulent internationale handel van uw regionale Kamer van Koophandel, EVD of met een van onze consultants