Multisectorale handelsmissie Argentinië en Chili

16.10.2008

Na een zeer succesvolle handelsreis in het najaar van 2007 en een overweldigende belangstelling van het bedrijfsleven, organiseert de Kamer van Koophandel Rotterdam in opdracht van de EVD en in samenwerking met Transfer Consultancy van 9 t/m 15 mei 2009 voor de tweede keer een handelsmissie naar Argentinië en Chili. Het doel van deze handelsreis is het leggen van nieuwe handelscontacten of het intensiveren van reeds bestaande contacten. Bovendien krijgt u door beide markten te bezoeken/vergelijken op efficiënte wijze een goede indruk van uw kansen en mogelijkheden op deze groeimarkten.

Waarom Argentinië en Chili?
Uiteraard heeft de tijd niet stilgestaan en hebben we met heftige ontwikkelingen te maken in de wereldeconomie. Het belang van risicospreiding voor het Nederlands bedrijfsleven wordt hierdoor steeds groter, waardoor handel met nieuwe markten essentieel wordt. Argentinië en Chili zijn markten die relatief onbekend zijn maar de komende jaren naar verwachting de snelst groeiende economieën van Zuid-Amerika blijven. Dankzij de toenemende handel met opkomende markten zoals China, India en Brazilië zullen de effecten van de kredietcrisis Argentinië en Chili niet zo hard treffen. Voor 2009 voorspelt het toonaangevende Latin American Consensus Forecasts een groei van het GDP van 4,5% (Argentinië) en 4,9% (Chili).
Als gevolg van de robuuste economische groei die beide landen doormaken, hebben ze behoefte aan hoogwaardige, waardetoevoegende producten en diensten, van waaruit voor Nederlandse leveranciers tal van marktkansen ontstaan.

Chili is het eerste Zuid-Amerikaanse land dat een vrijhandelsakkoord gesloten heeft met de twee grootste economische mogendheden in de wereld: de EU en de VS. Hierdoor is het land niet alleen een proeftuin voor een ontwikkeling die andere Latijns-Amerikaanse landen kunnen doormaken, maar tevens een bijzonder aantrekkelijke markt door het wegvallen van in –en uitvoertarieven. De stabiele economie van Chili biedt een goede uitvalsbasis voor Nederlandse bedrijven om de eerste stap naar Latijns-Amerika te wagen en van daaruit de rest van het continent te betreden. Chili en Argentinië vormen samen een markt met maar liefst 55 miljoen consumenten.

In Argentinië is recent de politieke rust weer teruggekeerd na de afwijzing van een aangekondigde belastingverhoging. Dankzij de goedkope peso heeft de Argentijnse productie een gunstige concurrentiepositie verworven in relatie tot de hoge wereldmarktprijzen voor grondstoffen. Tevens maakt Argentinië deel uit van het belangrijkste handelsblok van Latijns-Amerika, de Mercosur, waarmee toegang wordt verkregen tot een markt met ruim 250 miljoen consumenten. Deze factoren verklaren de gestage economische groei van Argentinië sinds 2003.

De kansrijke sectoren zijn in beide landen nagenoeg identiek. Enkele geïdentificeerde kansrijke sectoren zijn: agro en food technologie, bouw, medische zorg en technologie, milieu en energie, toerisme.

Bezoekprogramma op maat
Door beide markten te bezoeken, krijgt u een goede indruk van uw kansen en mogelijkheden. Op basis van een intake gesprek verkennen wij de markt voor u en krijgt u individuele ‘matchmaking’ aangeboden.

Deelname en inschrijving
Deelname staat open voor alle Nederlandse bedrijven. Het aantal deelnemers is evenwel maximaal 16 (in volgorde van aanmelding). De kosten voor deelname bedragen 500 euro. De kosten voor reis en verblijf, evenals eventuele overige, individuele kosten zijn voor eigen rekening.
Gezien de overweldigende belangstelling voor de vorige handelsreis en het maximaal aantal deelnemers, adviseren wij u om u tijdig in te schrijven. Inschrijving vindt uitsluitend via de volgende website plaats: www.evd.nl/cpa/argchilimultisect

Meer informatie:
Kamer van Koophandel Rotterdam, Jaime Bakker, tel.nr. 010 – 402 7899, e-mail: jbakker@rotterdam.kvk.nl. U kunt voor nadere inlichtingen natuurlijk eveneens contact opnemen met een van onze consultants.

De officiële uitnodigingsbrief met onder meer informatie over het missieprogramma vindt u via deze link.