Duurzame landbouwmissie Spanje

02.12.2008 Auteur: Transfer LBC

In samenwerking met de Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit organiseert Transfer Consultancy van 5 t/m 8 mei 2009 een handelsmissie gericht op de Spaanse biologische landbouw en voedselsector. De missie heeft als doel het leggen van nieuwe handelscontacten en het intensiveren van reeds bestaande contacten. Bovendien biedt het bezoek aan de vakbeurs BioCultura te Barcelona de perfecte gelegenheid om nieuwe distributeurs en agenten te ontmoeten.

Waarom Spanje?
Spanje behoort al decennialang tot de belangrijkste agrarische producenten ter wereld. Het grote minpunt van de landbouwsector was echter lange tijd de relatieve gedateerdheid van de toegepaste productiemethoden en -technieken ten opzichte van de haar omringende Europese landen. De afgelopen jaren heeft de langverwachte modernisering van de agrarische sector daadwerkelijk haar intrede gedaan.
Vooral de ontwikkeling van en focus op de biologische landbouw is aanzienlijk gegroeid de laatste jaren, zo steeg het areaal in 2005 met 10% tot 807.569 ha, in 2006 met maar liefst 15% tot 926.390 ha en in 2007 met 6,7% tot 988.323 ha. Ook het aantal biologische land- en tuinbouwbedrijven is explosief gestegen: met 9,7% in 2006 en 5,9% in 2007. Het aantal verwerkende bedrijven bedraagt nu ruim 2.000. Spanje is de nummer 1 van Europa gemeten naar het totale oppervlakte bestemd voor biologische landbouwproductie.

Om aan de moderniseringsdrang te kunnen voldoen en haar biologische ambities te kunnen verwezenlijken bestaat er vanuit Spanje dringende behoefte aan buitenlandse kennis en technologie, zowel op teeltniveau als op gebieden als verpakking en marketing.
Op internationaal niveau vertolkt Nederland sinds jaren een absolute voortrekkersrol bij de verduurzaming van de landbouw. Om optimaal in te kunnen spelen op het Nederlandse aanbod en de Spaanse vraag is het essentieel een degelijke marktverkenning uit te voeren en contacten op te doen.
De biologische landbouwmissie Spanje heeft een speciale focus op biologische consumentenproducten, en richt zich tijdens het bezoek op de geïdentificeerde kansrijke regio´s Andalusië (Sevilla) en Catalonië (Barcelona). De reis biedt de Nederlandse ondernemer de unieke kans zowel gedegen marktkennis als een individueel bezoekprogramma te ontvangen.

Bezoekprogramma op maat
De Spaanse markt zal goed in beeld worden gebracht door presentaties van en bezoeken aan belangrijke Spaanse verenigingen en adviesorganen op het gebied van biologische producten. Er worden diverse collectieve bezoeken aan o.a. toonaangevende biologische ondernemingen in Andalusië en Catalonië georganiseerd. Tevens krijgt u informatie over interessante distributeurs, retailers en succesvolle online initiatieven als Directodelcampo.com.
Aanvullend wordt, op basis van een vooraf gehouden intakegesprek, uw specifieke marktsegment onderzocht en krijgt u individuele matchmaking aangeboden. Tot slot wordt een uitgebreid bezoek aan de grootste Spaanse vakbeurs BioCultura (Barcelona) gebracht. Tijdens dit laatste bezoek krijgt u niet alleen inzicht in de meest actuele trends en ontwikkelingen van de biologische landbouw- en verwerkingssector in Spanje, maar worden tevens individuele afspraken voor u opgezet.

Deelnamekosten en inschrijving
Deelname staat open voor alle Nederlandse bedrijven uit de sector. Het aantal deelnemers is evenwel maximaal 12 (in volgorde van aanmelding). De kosten voor deelname bedragen slechts €500 euro (exclusief reis- en verblijfskosten), dankzij de ondersteuning van de overheid. U krijgt een collectief reisprogramma aangeboden waarvan u gebruik kunt maken.
Gezien de toenemende belangstelling voor biologische handelsreizen en het maximaal aantal deelnemers, adviseren wij u om tijdig in te schrijven. Inschrijving kan uitsluitend via de volgende website: www.evd.nl/cpla/spanjelandbouw.

Intakegesprekken
Om u zo specifiek mogelijk van dienst te kunnen zijn wordt er na inschrijving contact met u opgenomen voor een intakegesprek met de Transfer consultants. Gedurende dit gesprek worden al uw wensen ten aanzien van de Spaanse markt geïnventariseerd en krijgt u verdere uitleg over de missie. De intakegesprekken worden georganiseerd op 12 & 13 januari 2009 ter kantore van de Taskforce te Gorinchem.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met een van onze consultants via deze link. De officiële uitnodigingsbrief met onder meer informatie over het missieprogramma vindt u via deze link.

Tevens kunt u voor meer informatie terecht bij de Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw:
Monica de Heide (Secretaris)
Telefoon secretariaat (Jessica Ottevanger): 0183-646695 of e-mail
www.biologischconvenant.nl